HBO Master - Kunst en Cultuur

Interieurarchitectuur

Logo ArtEZ hogeschool voor de kunsten ArtEZ hogeschool voor de kunsten
Arnhem
ArtEZ hogeschool voor de kunsten
Talen: Engels
Bekostiging: Overheid
Studenten: 20
Studiepunten: 120 ECTS
Diploma: Master of Arts

Over de opleiding

Als interieurarchitect word je in toenemende mate geconfronteerd met specifieke (onderzoeks-)vragen die verder gaan dan het directe ontwerp en de vormgeving.

De beantwoording van die vragen leidt tot een bredere ontwerphorizon en een verschuivend ontwerpkader. De master Interieurarchitectuur van ArtEZ hanteert het begrip Corpo-reality dat staat voor de manier waarop je je met je lichaam verhoudt tot de ruimte. Er worden daarbinnen drie dimensies onderscheiden: de lichamelijke, sociale en reflectieve dimensie.

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

September 2020

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Je kunt een masteropleiding volgen als je een (verwante) bacheloropleiding op hetzelfde niveau hebt afgerond. Je bent niet automatisch toelaatbaar; sommige masteropleidingen hanteren selectiecriteria. Van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding is soms ook mogelijk, meestal in combinatie met een schakelprogramma. Neem contact op met de instelling voor meer informatie. De opleiding kan aanvullende toelatingseisen hebben. Controleer de eisen ook op de website van de onderwijsinstelling.


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2019 / 2020 2020 / 2021
Wettelijk € 2.083 € 2.143

Studenten

20 studenten volgen deze opleiding

Het eerste jaar

10 eerstejaars aan deze opleiding
6-12 contacttijd eerstejaars (uren)
0% van de eerstejaars studenten is man
100% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2018 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
ArtEZ hogeschool voor de kunsten
Landelijk gemiddelde
Interieurarchitectuur
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.0 / 5 3.8 / 5
Sfeer 4.5 / 5 4.0 / 5
Inhoud 4.0 / 5 3.6 / 5
Algemene vaardigheden 4.2 / 5 4.1 / 5
Praktijkgericht onderzoek 3.7 / 5 3.8 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 3.5 / 5 3.0 / 5

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Meest gekozen beroepen

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Oordeel Alumni

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Contact

ArtEZ hogeschool voor de kunsten


Contactgegevens

Onderlangs 9
6812 CE Arnhem
T: 026 - 3535600
www.artez.nl