WO Master - Gezondheid

Arts - Klinisch Onderzoeker (research)

Logo Maastricht University Maastricht University
Maastricht
Maastricht University
Talen: Nederlands
Bekostiging: Overheid
Studenten: 212
Studiepunten: 240 ECTS
Diploma: Master of Science

Over de opleiding

Dit programma is een 4-jarige master die je opleidt tot arts én klinisch onderzoeker. Deze staat op de 1e plaats van masters Geneeskunde in Nederland (Keuzegids 2017).

Je vervult een brugfunctie tussen zorg en wetenschap. Hierdoor weet je vragen uit de gezondheidszorg te vertalen naar wetenschappelijk onderzoek en kun je de resultaten van dat onderzoek toepassen in de praktijk van de gezondheidszorg. In deze opleiding verwerf je een breed scala aan competenties. je ontwikkelt niet alleen je kennis en vaardigheden maar bouwt ook aan je professionele houding (bv....

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

September 2020

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Je kunt een masteropleiding volgen als je een (verwante) bacheloropleiding op hetzelfde niveau hebt afgerond. Je bent niet automatisch toelaatbaar; sommige masteropleidingen hanteren selectiecriteria. Van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding is soms ook mogelijk, meestal in combinatie met een schakelprogramma. Neem contact op met de instelling voor meer informatie. De opleiding kan aanvullende toelatingseisen hebben. Controleer de eisen ook op de website van de onderwijsinstelling.

  • Aanvullende eisen
  • De selectieprocedure bestaat uit twee ronden en omvat onder andere een kennistoets, een aantal essayvragen en een serie interviews.

  • Bij deze opleiding is Nederlands de instructietaal. Je moet het Nederlands daarom voldoende beheersen. * Heb je een havo- of vwo-opleiding afgerond? * Heb je een Nederlandstalige hbo- of wo-opleiding afgerond? * Heb je één van onderstaande vooropleidingen buiten Nederland afgerond met Nederlands als tweede taal? België, Vlaanderen: Diploma van Secundair Onderwijs België, Wallonië: Diploma van Secundair Onderwijs met Nederlands als examenvak Duitsland: Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife met Niederländisch als “Prüfungsfach” of “Leistungsfach” Suriname: vwo-diploma of hbo(P)-diploma Verenigd Koninkrijk: GCE A-level of GCE AS-level Nederlands Frankrijk: Diplôme du baccalauréat général: Nederlands als eerste, tweede of derde taal European Baccalaureate: Nederlands als eerste of tweede taal International Baccalaureate: Nederlands A op Standard Level of Higher Level, Nederlands B op Higher Level Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT): Educatief Startbekwaam (STRT) en Educatief Professioneel (EDUP) - voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT) of Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) Voldoe je niet aan een van voorgaande criteria? Dan kun je, als onderdeel van je aanmelding, een Diploma Staatsexamen Nt2 (minimaal niveau II) uploaden of een daaraan gelijkwaardige certificering, zoals via de CNaVT. Zie de website http://cnavt.org/erkenning-certificaat voor Educatief Startbekwaam (STRT) en Educatief Professioneel (EDUP) (toelating hoger onderwijs). Let op: als de Universiteit Maastricht (UM) gerede twijfel heeft over je taalbeheersing, kan de UM aanvullende documenten vragen om het benodigde taalniveau aan te tonen of je verzoek tot inschrijving afwijzen.

  • De onderzoeksmaster Arts-Klinisch Onderzoeker is in beginsel toegankelijk voor studenten met een equivalent universitair bachelordiploma met biomedische signatuur. Bij een equivalent diploma moet je minimaal 90 studiepunten (ECTS) hebben behaald aan biomedische en/of wetenschapsgerelateerde vakken. Daarnaast moeten ten minste vijf van de volgende onderwerpen voldoende aan bod zijn gekomen: Anatomie/Embryologie en Histologie; Fysiologie van organen in thorax en abdomen; Hormonale regelsystemen; Immunologie; (Moleculaire) Celbiologie en Genetica; Stofwisseling (koolhydraat-, eiwit- en vetmetabolisme); Wetenschapsgerelateerde vakken (Epidemiologie, Methodiek en Statistiek); Zenuwstelsel. Je individuele keuzes in keuzevakken, minor- en majorstages kunnen ervoor zorgen dat het totaal aan biomedische studiepunten onder of boven de vereiste 90 punten uitkomt. Bij inschrijving worden alle vooropleidingen getoetst op equivalentie-eisen. Mocht blijken dat jouw diploma niet voldoet aan de equivalentie-eisen, dan kom je niet in aanmerking voor deelname aan ronde 1 van de selectieprocedure.

Meer weten over toelatingseisen?


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2019 / 2020 2020 / 2021
Wettelijk € 2.083 € 2.143

Studenten

212 studenten volgen deze opleiding

Het eerste jaar

50 eerstejaars aan deze opleiding
30% van de eerstejaars studenten is man
70% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Maastricht University
Landelijk gemiddelde
Arts - Klinisch Onderzoeker
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.1 / 5 4.1 / 5
Sfeer 4.2 / 5 4.2 / 5
Inhoud 4.0 / 5 4.0 / 5
Algemene vaardigheden 4.3 / 5 4.3 / 5
Wetenschappelijke vaardigheden 4.0 / 5 4.0 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 4.3 / 5 4.3 / 5

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (wo (dier)geneeskunde en tandheelkunde)

Prognose Goed
Conjunctuur​gevoeligheid Erg laag
Uitwijk​mogelijkheden naar andere sector Erg laag
Uitwijk​mogelijkheden naar andere beroepsgroep Erg laag

Meest gekozen beroepen

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Oordeel Alumni

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Contact

Maastricht University


Contactgegevens

Minderbroederweg 4 tot 6
6211 LK Maastricht
T: 043 - 3882222
www.maastrichtuniversity.nl