HBO Bachelor - Aarde en Milieu

Milieukunde

Van Hall Larenstein locatie Leeuwarden Leeuwarden
Studenttevredenheid
Meer informatie
3.8
Talen: Nederlands Engels
Bekostiging: Overheid
Studenten: 184
Studiepunten: 240 ECTS
Diploma: Bachelor of Science

Over de opleiding

Duurzame ontwikkeling, hernieuwbare energie, technologische innovaties, klimaatafspraken, millenniumdoelen, gezondheid, veiligheid... Allemaal hot items, en terecht!

Want er is een spanningsveld tussen onze welvaartswensen en de draagkracht van de aarde. De wereldbevolking groeit, de biodiversiteit neemt af, het klimaat verandert, grondstoffen raken op. Kunnen we ervoor zorgen dat de aarde toekomstige generaties nog genoeg te bieden heeft? Ja, dat kan. Sterker nog: jij kunt hieraan bijdragen wanneer je de opleiding Milieukunde volgt! Welke kant je ook opgaat b...

+ Meer
Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

September 2019

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Denk bijvoorbeeld aan minimaal vwo voor de universiteit, of een bepaald profiel met specifieke vakken. De toelating kan ook een auditie of een speciale toets bevatten. De toelatingseisen zijn gebaseerd op de wettelijke regelingen. Per 1 september is een nieuwe regeling gepubliceerd. De hierin opgenomen wijzigingen worden in september verwerkt op Studiekeuze123.nl.

Wettelijke eisen
 • EM Toelaatbaar met Scheikunde
 • NG Rechtstreeks toegang
 • NT Rechtstreeks toegang
Wettelijke eisen
 • EM Toelaatbaar met Scheikunde
 • NG Rechtstreeks toegang
 • NT Rechtstreeks toegang
Deze opleiding is direct toegankelijk met een MBO 4 diploma.

De directe toelating geldt niet voor een diploma binnen Handel en ondernemerschap en Economie en administratie. Voor deze domeinen bepaalt de opleiding welke toelatingsregels gelden. Neem contact op met de opleiding over de geldende afspraken.Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2018 / 2019 2019 / 2020
Wettelijk € 2.060 € 2.083

Halvering collegegeld
Start jij voor het eerst met een bacheloropleiding of associate degree? Dan wordt jouw collegegeld het eerste jaar mogelijk verlaagd. Lees hier meer.
Mogelijkheden binnen de opleiding

 • Varianten
 • Sustainable Water Technology
 • Duurzame ontwikkeling, hernieuwbare energie, technologische innovaties, klimaatafspraken, millenniumdoelen, gezondheid, veiligheid... Allemaal hot items, en terecht!

  Want er is een spanningsveld tussen onze welvaartswensen en de draagkracht van de aarde. De wereldbevolking groeit, de biodiversiteit neemt af, het klimaat verandert en grondstoffen raken op. Kunnen we ervoor zorgen dat de aarde toekomstige generaties nog genoeg te bieden heeft? Met de deeltijd opleiding Milieukunde kun je hieraan bijdragen. Welke kant je ook opgaat binnen deze opleiding: je opleiding wordt gevarieerd en uitdagend, net zoals de baan die je al hebt of die je tijdens je opleiding probeert te vinden. Binnen en buiten aan het werk en, vaak samen met anderen, innovatieve oplossingen en plannen bedenken om de leefomgeving en de wereld een beetje duurzamer te maken. Ga jij ook je steentje bijdragen?

 • Innovations for sustainability

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2018 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Van Hall Larenstein locatie Leeuwarden
Landelijk gemiddelde
Milieukunde
Studenttevredenheid 3.8 / 5 4.1 / 5
Sfeer 4.4 / 5 4.5 / 5
Inhoud 3.7 / 5 3.8 / 5
Algemene vaardigheden 4.0 / 5 4.1 / 5
Praktijkgericht onderzoek 3.9 / 5 3.9 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 3.8 / 5 4.0 / 5
+ Meer

Studie in Cijfers

Bekijk in één oogopslag hoe deze opleiding het doet in vergelijking met het landelijk gemiddelde van deze studie

Bekijk hier de samenvatting

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​prognose

Landelijk per opleidingstype (Aarde en Milieu)


Meest gekozen beroepen

Hieronder vind je een lijst met de meest gekozen beroepen na deze studie. De beroepen zijn aflopend gesorteerd met per beroep het percentage van de werkenden dat 1,5 jaar na afstuderen in dit beroep terecht is gekomen.

Milieudeskundigen 21%

Contact

Van Hall Larenstein locatie Leeuwarden


Contactgegevens
Agora 1
8934 CJ Leeuwarden
T: 058 - 2846100
www.hogeschoolvhl.nl/
0 opleidingenopleiding vergelijken