HBO Bachelor - Techniek

Built Environment

Breda University of Applied Sciences locatie Breda
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.1
Bekostiging: Overheid
Studenten: 409
Studiepunten: 240 ECTS
Honours: 2 programma's
Diploma: Bachelor of Science

Over de opleiding

Van deze opleiding is door de onderwijsinstelling geen omschrijving van de opleiding aangeleverd.


Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Denk bijvoorbeeld aan minimaal vwo voor de universiteit, of een bepaald profiel met specifieke vakken. De toelating kan ook een auditie of een speciale toets bevatten. De toelatingseisen zijn gebaseerd op de wettelijke regelingen. Per 1 september is een nieuwe regeling gepubliceerd. De hierin opgenomen wijzigingen worden in september verwerkt op Studiekeuze123.nl.

Wettelijke eisen
 • EM Rechtstreeks toegang
 • NG Rechtstreeks toegang
 • NT Rechtstreeks toegang
Wettelijke eisen
 • EM Rechtstreeks toegang
 • CM Toelaatbaar met Wiskunde A of Wiskunde B
 • NG Rechtstreeks toegang
 • NT Rechtstreeks toegang
Deze opleiding is direct toegankelijk met een MBO 4 diploma.

De directe toelating geldt niet voor een diploma binnen Handel en ondernemerschap en Economie en administratie. Voor deze domeinen bepaalt de opleiding welke toelatingsregels gelden. Neem contact op met de opleiding over de geldende afspraken.Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2018 / 2019 2019 / 2020
Wettelijk € 2.060 € 2.083

Halvering collegegeld
Start jij voor het eerst met een bacheloropleiding of associate degree? Dan wordt jouw collegegeld het eerste jaar mogelijk verlaagd. Lees hier meer.
Mogelijkheden binnen de opleiding

 • Varianten
 • International Built Environment - International Spatial Development
 • De opleiding Built Environment bereidt jou voor op een carriere in de bereikbaarheid, vormgeving en functie van verschillende locaties. In onze snel veranderende samenleving is dit een hele uitdaging!

  Je zorgt voor een flexibel en duurzaam verkeer- en vervoerssysteem dat iedereen in staat stelt zich veilig, snel en comfortabel te verplaatsen. Je ontwerpt infrastructuur, leert hoe je verkeer in goede banen leidt en hoe je mensen kunt beïnvloeden in het maken van slimme vervoerskeuzes. In projecten werk je samen met studenten en externen, zoals adviesbureaus, provincies en gemeenten. Mobiliteit kent drie uitstroomprofielen: 1. Verkeersmanager -- Je leidt het verkeer in goede banen door het plannen en ontwerpen van nieuwe infra- structuur en door een betere benutting van de huidige infrastructuur. Hierbij maak je gebruik van geavanceerde techniek, zoals verkeersregel- systemen en incar-technologie. 2. Mobiliteitsmanager -- Je beïnvloedt het mobiliteitsgedrag van mensen door het stimuleren van digitale mobiliteit (telewerken, videoconferenties, webcolleges), het stimuleren van slim reizen (op andere momenten) en het stimuleren van anders reizen (OV en P+R, carpoolen, fietsen). 3. Urban manager -- Je zorgt voor een optimale afstemming tussen ruimtelijke ordening en mobiliteit.

 • De opleiding Built Environment bereidt jou voor op een carriere in de bereikbaarheid, vormgeving en functie van verschillende locaties. In onze snel veranderende samenleving is dit een hele uitdaging!

  Je werkt aan grote ruimtelijke ontwikkelingen in een stad en zorgt dat alles financieel haalbaar is, verloopt volgens wet- en regelgeving en dat plannen zijn afgestemd met belanghebbenden. Je houdt als planvormer rekening met de nieuwste trends op het gebied van wonen, werken en recreëren. Ruimtelijke ordening en planologie kent drie uitstroomprofielen: 1. Urban manager -- Je zorgt voor een optimale afstemming tussen ruimtelijke ordening en mobiliteit. 2. Strategisch planoloog -- Je kijkt naar maatschappelijke en technologische veranderingen op de lange termijn en beoordeelt wat dat betekent voor de duurzame toekomst van de stad. Je houdt je bezig met stedelijke problemen en grootschalige projecten. Het politieke aspect speelt een belangrijke rol. 3. Gebiedsontwikkelaar -- Je houdt je bezig met projectontwikkeling, financiële, juridische en maatschappelijke haalbaarheid. Door de veranderende samenleving en het groeiend aantal belanghebbenden (burgers, ondernemers, politiek) zijn placemaking, participatie en procesmanagement belangrijk.

 • De opleiding Built Environment bereidt jou voor op een carriere in de bereikbaarheid, vormgeving en functie van verschillende locaties. In onze snel veranderende samenleving is dit een hele uitdaging!

  Je zet de eisen en wensen vanuit de ruimtelijke ordening en mobiliteit om in het toekomstbeeld van een gebied. Je gaat aan de slag met het schetsen en ontwerpen van gebieden, maar ook met het bouwen van maquettes. In ontwerpateliers krijg je les van specialisten uit het vakgebied en leer je de benodigde ontwerpvaardigheden. Urban Design kent twee uitstroomprofielen 1. Gebiedsontwikkelaar - Je houdt je bezig met projectontwikkeling, financiële, juridische en maatschappelijke haalbaarheid. Door de veranderende samenleving en het groeiend aantal belanghebbenden (burgers, ondernemers, politiek) zijn placemaking, participatie en procesmanagement belangrijk. 2. Stedenbouwkundig ontwerper - Je verbeeldt de mogelijke en reële toekomst van een plangebied en/of locatie. Je verdiept je in de maatschappelijke, sociale en financiële context en de strategie. Je bedenkt ruimtelijke oplossingen door al deze facetten te integreren, te concretiseren en ruimtelijk te verbeelden.

 • Honours programma's
 • Voor studenten die naast de reguliere studie hun talenten nog verder willen ontwikkelen biedt NHTV een honoursprogramma aan.

 • For students who want to develop their talents even further, alongside their regular course of study, NHTV has developed an honours programme.

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2018 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Breda University of Applied Sciences
Landelijk gemiddelde
Built Environment
Studenttevredenheid 4.1 / 5 3.7 / 5
Sfeer 4.3 / 5 4.1 / 5
Inhoud 3.8 / 5 3.6 / 5
Algemene vaardigheden 4.0 / 5 3.7 / 5
Praktijkgericht onderzoek 3.8 / 5 3.5 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 4.1 / 5 3.6 / 5
+ Meer

Studie in Cijfers

Bekijk in één oogopslag hoe deze opleiding het doet in vergelijking met het landelijk gemiddelde van deze studie

Bekijk hier de samenvatting

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.Meest gekozen beroepen

Hieronder vind je een lijst met de meest gekozen beroepen na deze studie. De beroepen zijn aflopend gesorteerd met per beroep het percentage van de werkenden dat 1,5 jaar na afstuderen in dit beroep terecht is gekomen.

Technisch tekenaars 23%
Werkvoorbereiders, productieplanners en orderbegeleiders 15%
Stedenbouwkundigen en verkeersplanologen 10%
Ambtenaren vergunningen 8%

Contact

Breda University of Applied Sciences


Contactgegevens
Mgr. Hopmansstraat 2
4817 JS Breda
T: 076 - 5332203
www.nhtv.nl
0 opleidingenopleiding vergelijken