Wat is de Nationale Studenten Enquête?

Wat is de Nationale Studenten Enquête?

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek naar studenttevredenheid. Jaarlijks worden bijna alle studenten in het Nederlandse hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding en hogeschool of universiteit. Alle NVAO-geaccrediteerde hogescholen en universiteiten in Nederland kunnen deelnemen aan dit onderzoek. De afgelopen jaren hebben studenten massaal mee gedaan aan de NSE. Alle studentenoordelen vind je terug op Studiekeuze123.nl.

Bekijk op YouTube: Wat is de NSE?

Waarom de Nationale Studenten Enquête?

Studentenoordelen laten zien wat de studenten die nu studeren, vinden van hun opleiding en onderwijsinstelling. Heel handig als je aan het zoeken bent naar een opleiding die bij jou past. Want wie kan een opleiding nu beter beoordelen dan de studenten die deze studie al volgen?!

Maar de studentenoordelen worden ook gebruikt om de opleiding te verbeteren. De hogeschool of universiteit kan hierdoor namelijk goed zien waar nog verbeterpunten liggen.

Objectieve informatie over opleidingen en onderwijsinstellingen draagt bij aan de kwaliteit en transparantie van het hoger onderwijs. Vanuit die gedachte heeft het ministerie van OCW in overleg met de studentenorganisaties en de hoger onderwijsinstellingen aan Studiekeuze123 de opdracht gegeven om de Nationale Studenten Enquête te organiseren.

Onderwerpen Nationale Studenten Enquête

In de Nationale Studenten Enquête worden studenten gevraagd een vragenlijst in te vullen en hun mening te geven over verschillende aspecten. Een deel van de vragen wordt aan alle studenten gesteld:

 • Algemene tevredenheid
 • Inhoud en opzet van het onderwijs
 • Aansluiting op de beroepspraktijk of beroepsloopbaan
 • Docenten
 • Studiebegeleiding
 • Toetsing en beoordeling
 • Betrokkenheid en contact
 • Studeren met een ondersteuningsbehoefte

Daarnaast zijn er onderdelen die onderwijsinstellingen zelf kunnen kiezen om toe te voegen aan de vragenlijst:

 • Algemene vaardigheden
 • Wetenschappelijke vaardigheden
 • Praktijkgericht onderzoek
 • Studieroosters
 • Studielast
 • Groepsgrootte
 • Stages
 • Uitdaging en inzet
 • Internationale aspecten
 • Internationale studenten
 • Structuur en samenhang van de opleiding
 • Verdiepend leren
 • Reflectie
 • Afstandsonderwijs
 • Studiefaciliteiten
 • Medezeggenschap
 • Gelijke behandeling
 • Flexibiliteit studieprogramma
 • Kunstonderwijs  

De studentenoordelen publiceren we elk jaar op de opleidingspagina's op Studiekeuze123.nl.

Wie is er verantwoordelijk voor de NSE?

De NSE valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2.

Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten (LSVb en ISO) en het hoger onderwijs (Universiteiten van Nederland, Vereniging Hogescholen en NRTO). Studiekeuze123 wordt volledig gefinancierd door het ministerie van OCW.

'Nationale Studenten Enquête' is als merk gedeponeerd door Studiekeuze123.