Waar zijn de resultaten van mijn opleiding?

Je hebt de Nationale Studenten Enquête ingevuld, en je kan de resultaten van jouw opleiding niet vinden op Studiekeuze123.nl? Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Looking for English?

Te weinig respondenten

Wanneer te weinig studenten van jouw opleiding de NSE hebben ingevuld, kan de privacy van diegene die wel hebben deelgenomen niet worden gewaarborgd. Daarom wordt er als regel gehanteerd dat er minimaal 5 respondenten per opleiding moeten zijn om de resultaten te tonen.

De opleiding is niet meer inschrijfbaar

Voor sommige opleidingen is het niet meer mogelijk om je in te schrijven. De studenten die al aan de opleiding zijn begonnen kunnen hem afmaken, maar nieuwe studenten kunnen zich niet meer voor deze opleiding aanmelden. Omdat Stichting Studiekeuze123 zich richt op studiekiezers, tonen wij op Studiekeuze123.nl alleen opleidingen waarvoor studiekiezers zich kunnen inschrijven. Voor niet-inschrijfbare opleidingen kunnen wij dus geen resultaten tonen. Jouw opleiding gebruikt de resultaten echter wel om het onderwijs te verbeteren.

De opleiding is niet openbaar

Sommige instellingen bieden opleidingen aan die niet openbaar inschrijfbaar zijn, bijvoorbeeld politie-opleidingen. Omdat Stichting Studiekeuze123 zich richt op studiekiezers, tonen wij deze opleidingen niet op www.studiekeuze123.nl. De opleiding doet echter mee aan de Nationale Studenten Enquête, zodat met de resultaten het onderwijs verbeterd kan worden.

Tevredenheid hbo-studenten

Na het besluit van de Vereniging Hogescholen om niet langer deel te nemen aan de NSE 2019 hebben we de gegevens uit 2019 niet kunnen verwerken. Bij de opleidingen van de bekostigde hogescholen blijven we wel de studentenoordelen uit 2018 tonen. 

Algemene resultaten inzien?

De algemene resultaten van de NSE voor hbo en wo publiceren we in factsheets. Bekijk de algemene resultaten.