Vragenlijst Nationale Studenten Enquête

In de Nationale Studenten Enquête worden studenten gevraagd in een online vragenlijst hun mening te geven over hun opleiding en onderwijsinstelling.

De NSE wordt gebruikt voor studiekeuze-informatie en voor het verbeteren van het onderwijs. De vragenlijst is opgebouwd uit verschillende thema's, zoals 'docenten', 'inhoud en opzet van het onderwijs' en 'aansluiting op de beroepspraktijk of beroepsloopbaan'. Aan het eind van ieder thema is het ook mogelijk om in een tekstvak iets mee te geven aan de onderwijsinstelling over dit betreffende thema. Een deel van de vragen wordt aan alle studenten gesteld. Daarnaast kunnen onderwijsinstellingen 6 thema's kiezen om toe te voegen aan de vragenlijst.

Thema's die aan alle studenten worden voorgelegd:

 • Algemene tevredenheid
 • Inhoud en opzet van het onderwijs
 • Aansluiting op de beroepspraktijk of beroepsloopbaan
 • Docenten
 • Studiebegeleiding
 • Toetsing en beoordeling
 • Betrokkenheid en contact
 • Studeren met een ondersteuningsbehoefte

Thema's die onderwijsinstellingen zelf kunnen kiezen om toe te voegen aan de vragenlijst:

 • Algemene vaardigheden
 • Wetenschappelijke vaardigheden
 • Praktijkgericht onderzoek
 • Studieroosters
 • Studielast
 • Groepsgrootte
 • Stages
 • Uitdaging en inzet
 • Internationale aspecten
 • Internationale studenten
 • Structuur en samenhang opleiding
 • Verdiepend leren
 • Reflectie
 • Afstandsonderwijs
 • Studiefaciliteiten
 • Medezeggenschap
 • Gelijke behandeling
 • Flexibiliteit studieprogramma
 • Kunstonderwijs

Vragenlijst NSE 2022