Vragenlijst Nationale Studenten Enquête

In de Nationale Studenten Enquête worden studenten gevraagd door middel van een online vragenlijst hun mening te geven over hun opleiding en onderwijsinstelling.

De NSE wordt gebruikt voor studiekeuze-informatie en voor het verbeteren van het onderwijs. Studenten geven in een online vragenlijst hun mening over verschillende onderwerpen. Een deel van de vragen wordt aan alle studenten gesteld. Daarnaast zijn er onderwerpen die onderwijsinstellingen zelf kunnen kiezen om toe te voegen aan de vragenlijst.

De NSE is een tevredenheidsonderzoek waarbij gekozen is voor een likert schaal. Een student wordt gevraagd aan te geven hoe tevreden hij/zij is op een schaal van 1 t/m 5 waarbij 1=zeer ontevreden en 5=zeer tevreden, 6=n.v.t. Daarnaast bevat de vragenlijst enkele zogenaamde ‘duidingsvragen’, bijvoorbeeld de vraag ‘Het aantal toetsmomenten (tentamens, verslagen, presentaties e.d.) in je opleiding is: Veel te weinig / Te weinig / Precies goed / Te veel / Veel te veel.

Vragenlijst NSE 2021