Vragenlijst Nationale Studenten Enquête

Vragenlijst Nationale Studenten Enquête

In de Nationale Studenten Enquête worden studenten door middel van een online vragenlijst gevraagd hun mening te geven over hun opleiding en instelling.

Voor de NSE 2018 zijn ruim 740.000 studenten van 73 instellingen uitgenodigd deel te nemen. De netto respons was 36,2%. Het doel van de NSE-vragenlijst is tweeledig: deze dient voor zowel studiekeuze-informatie voor studiekiezers als voor beleidsinformatie voor instellingen.

De NSE is in hoofdzaak een tevredenheidsonderzoek waarbij gekozen is voor een likert schaal. Een student wordt gevraagd aan te geven hoe tevreden hij/zij is op een schaal van 1 t/m 5 waarbij 1=zeer ontevreden en 5=zeer tevreden, 6=n.v.t. Daarnaast bevat de vragenlijst enkele zogenaamde ‘duidingsvragen’, bijvoorbeeld de vraag ‘Het aantal toetsmomenten (tentamens, verslagen, presentaties e.d.) in je opleiding is: Veel te weinig / Te weinig / Precies goed / Te veel / Veel te veel.

Vragenlijst NSE 2018

0 opleidingenopleiding vergelijken