Privacy en de AVG

Privacy en de AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Om aan de eisen van AVG te kunnen voldoen heeft Studiekeuze123 als organisator van de Nationale Studenten Enquête (NSE),  een aantal wijzigingen doorgevoerd. Hieronder hebben we deze op een rijtje gezet.

Looking for English?

Toestemmingsvraag

Vanwege de AVG is in de NSE vragenlijst een toestemmingsvraag toegevoegd aan het begin van de enquête (zie vraag 1 in de NSE vragenlijst) die het mogelijk maakt voor studenten om anoniem mee te doen. Voorheen werd na het invullen van de enquête toestemming gevraagd.

Voor studenten met een functiebeperking bevat de NSE vragenlijst daarnaast een aanvullende toestemmingsvraag (zie vraag 34 in de NSE vragenlijst).

In 2018 heeft van de totale groep respondenten 30% aangegeven anoniem mee te willen doen.

Eisen bestandslevering

Studiekeuze123 levert de NSE resultaten in twee bestanden uit:

  • Het openbaar benchmarkbestand. Omdat dit bestand openbaar toegankelijk is, moet het conform de AVG worden beveiligd. Er mag geen directe en indirecte identificatie mogelijk zijn (zie artikel 4 lid 1). De combinatie van bijvoorbeeld leeftijd, geslacht en studiejaar kan bij opleidingen tot herleidbaarheid van individuen leiden, waarmee de AVG zou worden overtreden.

    Daarom zijn er twee maatregelen getroffen:
  1. Alle persoonsgegevens zoals geslacht, leeftijd, et cetera zijn verwijderd;
  2. Alle tot de persoon herleidbare gegevens zijn verwijderd door alle opleidingen waarvan minder dan 5 studenten hebben deelgenomen aan de enquête te verwijderen uit het bestand.
  • Het instellingsbestand. Iedere deelnemende instelling ontvangt dit bestand met de resultaten van de eigen studenten. Hiertoe hebben instellingen een deelnemersovereenkomst en een gegevensuitwisselingsovereenkomst (GUO) getekend. Instellingen die ook de overeenkomst voor het ontvangen van het sleutelbestand hebben ondertekend, ontvangen het sleutelbestand om de record ID’s van het instellingsbestand te koppelen aan de studentnummers. Eerder werden studenten van de instellingen die gebruik maken van dit sleutelbestand hiervan op de hoogte gebracht via een disclaimer in de uitnodigingsmail. Vanaf 2018 is dit aangepast: studenten dienen expliciet toestemming te geven voor de teruglevering van hun studentnummer. In de vragenlijst is daarom een extra vraag opgenomen.

Extra informatie van instellingen

Een aantal instellingen heeft specifiek voor hun eigen studenten aanvullende informatie over privacy.

Meer informatie over de NSE en privacy

Wil je meer weten over de NSE en ons privacybeleid? Dan kun je contact opnemen via ons contactformulier.

0 opleidingenopleiding vergelijken