Beïnvloeding

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek naar studenttevredenheid. Het geeft weer hoe studenten denken over hun opleiding en hogeschool of universiteit. Het is belangrijk dat de vragenlijst jóuw mening weergeeft. Jouw hogeschool of universiteit mag daarbij jouw mening niet op een ongepaste manier beïnvloeden. Maar wat verstaan we onder beïnvloeding? Dat leggen we hieronder verder uit.

Promoten van de NSE

Het is belangrijk dat zo veel mogelijk studenten meedoen aan de NSE. Hoe meer studenten meedoen, hoe objectiever de informatie. Deze objectieve informatie over opleidingen en onderwijsinstellingen draagt bij aan de kwaliteit en transparantie van het hoger onderwijs. Studiekeuze123 voert daarom een campagne om de NSE te promoten. En we moedigen hogescholen en universiteiten aan om dat op neutrale wijze ook te doen. We hebben daarvoor communicatierichtlijnen opgesteld.

Promotie kan bijvoorbeeld plaatsvinden door:

 • Berichten over de NSE op sociale media;
 • Het ophangen van posters;
 • Het versturen van e-mails aan studenten;
 • Het verloten van prijzen om aan te moedigen de enquête helemaal in te vullen.

De boodschap van de promotiemiddelen heeft een neutraal karakter, waarmee studenten worden aangemoedigd om de vragenlijst in te vullen. Zoals: ‘Jouw mening telt’, ‘Laat je stem horen’, of ‘Doe mee en help ons de kwaliteit van het hoger onderwijs te verbeteren’.

Beïnvloeding

Promotie is iets anders dan beïnvloeding. Met beïnvloeding bedoelen we activiteiten van de universiteit of hogeschool om studenten aan te moedigen de NSE anders in te vullen dan wat hun eigen mening weergeeft. De universiteit of hogeschool mag geen dingen doen om jou te beïnvloeden hóe je de vragenlijst invult. 

 Beïnvloeding kan plaatsvinden via verschillende kanalen. Bijvoorbeeld:

 • E-mails;
 • Eén -op-éen gesprekken;
 • Colleges/lezingen; 
 • Posters en andere promotiematerialen;
 • Intranet.

Wanneer sprake is van beïnvloeding, is de boodschap niet neutraal. Iemand adviseert jou bijvoorbeeld om hoog te waarderen, omdat jouw hogeschool of universiteit dan een betere beoordeling krijgt en dit zal afstralen op jouw diploma. Of jouw hogeschool of universiteit stelt het invullen van de vragenlijst verplicht.

Do's en dont's

Kortom, wat mag jouw hogeschool of universiteit wel doen, en wat mag niet?

Do:

 • Jouw hogeschool of universiteit mag een campagne voeren met een neutrale boodschap.
 • Studenten mogen worden aangemoedigd om mee te doen aan de NSE.
 • Jouw hogeschool of universiteit mag voorbeelden geven hoe de resultaten van de NSE in het verleden bijgedragen hebben aan verbeteringen van de onderwijsinstelling en/of de opleiding.
 •  Jouw hogeschool of universiteit mag plekken faciliteren waar de vragenlijst kan worden ingevuld.
 • Het is belangrijk dat je privacy hebt tijdens het invullen van de vragenlijst. 

Don’t:

 • Je mag niet worden aangespoord tot het geven van hoge oordelen, in welke vorm dan ook.
 • Je mag niet worden opgeroepen om in de NSE alleen aan te geven wat er goed gaat en verbeterpunten op een andere manier door te geven aan jouw hogeschool of universiteit.
 • Jouw hogeschool of universiteit mag niet een promotiefilmpje van de onderwijsinstelling en/of opleiding laten zien vóór het invullen van de vragenlijst.
 • Er mag niet iemand van jouw hogeschool of universiteit met jou samen de vragenlijst invullen.
 • Iemand anders mag niet namens jou de vragenlijst invullen.

Beïnvloeding gesignaleerd?

Wanneer je het idee hebt dat jouw hogeschool of universiteit studenten probeert te beïnvloeden, vragen we je hiervan melding te maken. Dit kan via info@nse.nl, telefonisch (030-303 91 00), of via ons contactformulier. We volgen daarna een standaardprocedure bij (mogelijke) beïnvloeding.