Vragenlijst

Het doel van de NSE-vragenlijst is tweeledig: deze dient voor zowel studiekeuze-informatie voor studiekiezers als voor beleidsinformatie voor instellingen. De NSE is in hoofdzaak een tevredenheidsonderzoek waarbij gekozen is voor een likert schaal. Een student wordt gevraagd aan te geven hoe tevreden hij/zij is op een schaal van 1 t/m 5 waarbij 1=zeer ontevreden en 5=zeer tevreden, 6=n.v.t. Daarnaast bevat de vragenlijst enkele zogenaamde ‘duidingsvragen’, bijvoorbeeld de vraag ‘Het aantal toetsmomenten (tentamens, verslagen, presentaties e.d.) in je opleiding is: Veel te weinig / Te weinig / Precies goed / Te veel / Veel te veel.

Inhoudelijk is de vragenlijst niet gewijzigd ten opzichte van 2019. Wel is de toestemmingsvraag verwijderd, omdat deelname dit jaar alleen anoniem mogelijk is. Studenten nemen deel op basis van informed consent. Dat wil zeggen dat de student aan het begin van de vragenlijst geïnformeerd wordt over wat er met de antwoorden gebeurt en dat de student daarmee akkoord gaat door deel te nemen aan de enquête.

Bekijk de vragenlijst van de NSE 2020 in het Nederlands

Bekijk de vragenlijst van de NSE 2020 in het Engels

Bekijk de vragenlijst van de NSE 2020 in het Duits