Vragenlijst

Vragenlijst NSE 2022

De Nationale Studenten Enquête levert informatie op voor zowel de studiekeuzevoorlichting als voor de kwaliteitszorg van opleidingen en instellingen. De vernieuwde NSE vragenlijst bestaat sinds 2021 uit een korte kernvragenlijst van acht vraagblokken. Deze bevat items die in het vernieuwingstraject door 75 procent of meer van de studenten en betrokken medewerkers van hoger onderwijsinstellingen belangrijk of zeer belangrijk werden gevonden. De overige vraagblokken zijn opgenomen in een flexibele schil. Onderwijsinstellingen kunnen naar behoefte een of enkele vraagblokken uit de flexibele schil kiezen. Daarnaast kunnen zij naar wens nog instellingsvragen toevoegen.

Voor de NSE 2022 zijn enkele kleine wijzigingen gedaan. In de toelichting bijgevoegd aan de vragenlijst kan je exact nalezen wat er gewijzigd is.

Bekijk de vragenlijst in het Nederlands - met toelichting op de wijzigingen

Bekijk de vragenlijst in het Engels

Bekijk de vragenlijst in het Duits

Meer over de vernieuwing vragenlijst van 2021

Begin 2020 is het onderzoeksbureau ResearchNed gestart met het traject voor de vernieuwing van de vragenlijst voor de NSE, in opdracht van de stuurgroep Nieuwe vragenlijst NSE - bestaande uit vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen en studentenbonden.  

Medewerkers van de bekostigde onderwijsinstellingen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de nieuwe vragenlijst. Daarnaast deden er in totaal ruim 5.300 studenten mee aan dit onderzoek. Alle resultaten uit de online consultaties en pilots heeft ResearchNed verwerkt in een eindrapport.

Lees hier de volledige rapportage van het onderzoek.

Op 6 oktober gaf de projectleider samen met ResearchNed een presentatie rondom de Vernieuwing Vragenlijst. Bekijk de presentatie en de toelichting terug:

Presentatie Vernieuwing Vragenlijst door ResearchNed

Toelichting Vernieuwing Vragenlijst door projectleider

Persbericht rondom de vernieuwde vragenlijst