Vragenlijst

Het doel van de NSE-vragenlijst is tweeledig: deze dient voor zowel studiekeuze-informatie voor studiekiezers als voor beleidsinformatie voor instellingen. De NSE is in hoofdzaak een tevredenheidsonderzoek waarbij gekozen is voor een likert schaal. Een student wordt gevraagd aan te geven hoe tevreden hij/zij is op een schaal van 1 t/m 5 waarbij 1=zeer ontevreden en 5=zeer tevreden, 6=n.v.t. Daarnaast bevat de vragenlijst enkele zogenaamde ‘duidingsvragen’, bijvoorbeeld de vraag ‘Het aantal toetsmomenten (tentamens, verslagen, presentaties e.d.) in je opleiding is: Veel te weinig / Te weinig / Precies goed / Te veel / Veel te veel.

Bekijk de vragenlijst van de NSE 2019 in het Nederlands

Bekijk de vragenlijst van de NSE 2019 in het Engels

Bekijk de vragenlijst van de NSE 2019 in het Duits