Vragenlijst

Vragenlijst NSE 2023

Voor de NSE 2023 zijn enkele kleine wijzigingen gedaan in de vragenlijst. In de toelichting bijgevoegd aan de vragenlijst kun je exact nalezen wat er gewijzigd is (laatste versie 27-09-2022).

Bekijk de vragenlijst in het Nederlands - met toelichting op de wijzigingen

Bekijk de vragenlijst in het Engels

Bekijk de vragenlijst in het Duits

Vernieuwde NSE vragenlijst vanaf 2021

De vernieuwde NSE vragenlijst bestaat sinds 2021 uit een korte kernvragenlijst van acht vraagblokken. Deze vragen zijn gekozen op basis van het vernieuwingstraject. Studenten en betrokken medewerkers zijn gevraagd naar welke onderwerpen zij belangrijk vinden. Van de vragen in de kernvragenlijst, gaf 75% aan deze belangrijk of zeer belangrijk te vinden. Naast de kernvragenlijst, is er ook een flexibele schil. Onderwijsinstellingen kunnen hier naar behoefte een of enkele vraagblokken uit kiezen. Daarnaast kunnen zij naar wens nog eigen instellingsvragen toevoegen aan de vragenlijst.

Traject vernieuwing vragenlijst
Begin 2020 is het onderzoeksbureau ResearchNed gestart met het traject voor de vernieuwing van de vragenlijst voor de NSE, in opdracht van de stuurgroep Nieuwe vragenlijst NSE - bestaande uit vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen en studentenbonden.  

Medewerkers van de bekostigde onderwijsinstellingen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de nieuwe vragenlijst. Daarnaast deden er in totaal ruim 5.300 studenten mee aan dit onderzoek. Alle resultaten uit de online consultaties en pilots heeft ResearchNed verwerkt in een eindrapport.

Lees hier de volledige rapportage van het onderzoek.

De projectleider van het traject gaf samen met ResearchNed een presentatie rondom de Vernieuwing Vragenlijst. Bekijk de presentatie en de toelichting terug:

Presentatie Vernieuwing Vragenlijst door ResearchNed

Toelichting Vernieuwing Vragenlijst door projectleider

Persbericht rondom de vernieuwde vragenlijst