Vragenlijst

Het doel van de NSE-vragenlijst is tweeledig: deze dient voor zowel studiekeuze-informatie voor studiekiezers als voor beleidsinformatie voor instellingen. De NSE is in hoofdzaak een tevredenheidsonderzoek waarbij gekozen is voor een likert schaal. Een student wordt gevraagd aan te geven hoe tevreden hij/zij is op een schaal van 1 t/m 5 waarbij 1=zeer ontevreden en 5=zeer tevreden, 6=n.v.t. Daarnaast bevat de vragenlijst enkele zogenaamde ‘duidingsvragen’, bijvoorbeeld de vraag ‘Het aantal toetsmomenten (tentamens, verslagen, presentaties e.d.) in je opleiding is: Veel te weinig / Te weinig / Precies goed / Te veel / Veel te veel.

Met het van kracht worden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunnen instellingen niet dezelfde studentgegevens aanleveren als voorgaande jaren. Het gaat hierbij om instellings- en opleidingskenmerken. Daarom worden deze variabelen dit jaar uitgevraagd in de enquête. Verder verandert de vragenlijst niet ten opzichte van de NSE 2018.

Bekijk het toegevoegde blok Achtergrondkenmerken

Bekijk de Toestemmingsvraag

Wanneer de volledige vragenlijst van de NSE 2019 beschikbaar is, wordt deze hier geplaatst. Bekijk hieronder de vragenlijst van de NSE 2018.

Vragenlijst NSE 2018

0 opleidingenopleiding vergelijken