Verantwoording Nationale Studenten Enquête

Na afloop van de Nationale Studenten Enquête publiceert Studiekeuze123 ieder jaar een onderzoeksverantwoording. Hierin wordt uitgelegd hoe het onderzoek is uitgevoerd en welke keuzes er zijn gemaakt. Dit gaat bijvoorbeeld op de technische kaders die gebruikt worden, de manier waarop bestanden worden opgeschoond en bewerkt en hoe er gecommuniceerd is tijdens de NSE.

Lees de Onderzoeksverantwoording van de NSE 2022.
De Onderzoeksverantwoording over 2023 volgt binnenkort.

De Nationale Studenten Enquête valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2.

Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten (LSVb en ISO) en het hoger onderwijs (Universiteiten van Nederland, Vereniging Hogescholen en NRTO). Studiekeuze123 wordt volledig gefinancierd door het ministerie van OCW.