Resultaten Nationale Studenten Enquête 2023

De resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2023 zijn gepubliceerd! Ruim 289.000 hbo- en wo-studenten gaven hun mening over de opleiding en onderwijsinstelling waar ze studeren.

Uit de resultaten komt naar voren dat 79 procent van de deelnemende studenten tevreden is over de sfeer op hun opleiding. Naast de sfeer worden de onderwerpen uit het onderdeel betrokkenheid en contact goed gewaardeerd. Onder dit thema vallen stellingen over contact met docenten, je thuis voelen bij je opleiding en het geven en krijgen van feedback.

Van alle onderdelen zijn de studenten het minst te spreken over de informatie vanuit de opleiding. 59 procent van de studenten geeft aan tevreden te zijn over dit onderdeel en 14 procent is ontevreden. De algemene tevredenheid onder wo- en hbo-studenten over hun opleiding blijft hoog en is dit jaar zelfs iets gestegen. 73 procent van de studenten is tevreden met de gekozen opleiding, ten opzichte van 72 procent vorig jaar.

Lees het volledige nieuwsbericht

Resultaten verwerkt op Studiekeuze123.nl

Wat vinden studenten van bijvoorbeeld de sfeer, de docenten, de voorbereiding op de arbeidsmarkt? De tevredenheidsoordelen van de meer dan 289.000 studenten zijn terug te vinden alle opleidingen op Studiekeuze123.nl.

Zoek een opleiding

Kun je de resultaten van een opleiding niet vinden op Studiekeuze123.nl? Dit kan verschillende oorzaken hebben. Op de NSE-pagina voor studenten geven we daar meer informatie over.

Zelf aan de slag met de resultaten?

Ben je benieuwd naar de resultaten van de NSE of wil je zelf gebruikmaken van de resultaten? Dan zijn er de volgende mogelijkheden:

Interactief gegevens inzien via NSE Dashboard

Het NSE Dashboard is een interactief dashboard waarmee je de NSE-gegevens op een eenvoudige manier kunt bekijken en vergelijken. De basis is het openbaar benchmarkbestand. Het is via deze tool gemakkelijk om:

  • op een zelfgekozen niveau alle themascores te bekijken;
  • vanuit de themascores de onderliggende items te bekijken;
  • een download te maken van de figuur in pdf;
  • vergelijkingen van dit jaar binnen de eigen instelling te maken;
  • een lijst met selecties te maken.

Ontdek het NSE Dashboard

Gebruik het openbaar NSE Benchmarkbestand

Het openbaar NSE Benchmarkbestand (SPSS) kun je gebruiken om resultaten van alle deelnemende instellingen te bekijken, of zelf aan de slag te gaan met de data. In het NSE Benchmarkbestand zitten de resultaten uit de kernvragenlijst van de NSE 2023. Alle resultaten zijn ontdaan van persoonsgegevens. Ben je niet bekend met SPSS? Lees dan eerst de uitleg rondom het NSE Benchmarkbestand.

Wil je gebruikmaken van het NSE Benchmarkbestand, vul dan het contactformulier in. Kies hiervoor als onderwerp Aanvraag NSE benchmarkbestand (SPSS) en ga akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden. Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u het NSE Benchmarkbestand doorgaans binnen 5 werkdagen per e-mail.

Vraag het NSE Benchmarkbestand aan

Lees meer over de beveiliging van het openbaar benchmarkbestand.

Wie maken gebruik van de NSE-resultaten?

Studiekeuze123 bevordert het gebruik van de NSE-resultaten door derden. Andere partijen die de gegevens uit de NSE gebruiken voor studievoorlichting of onderzoek zijn bijvoorbeeld:

Inspectie van het onderwijs

EW - Beste studies

Keuzegids

Expertisecentrum inclusief onderwijs