Resultaten Nationale Studenten Enquête 2018

Nationale Studenten Enquete

Alle instellingen hebben de definitieve bestanden van de NSE 2018 ontvangen. Bekijk hier welke bestanden Studiekeuze123 nog meer biedt.

Persbericht: Resultaten Nationale Studenten Enquête 2018

28 juni 2018

De algemene tevredenheid van studenten in het hoger onderwijs is licht gedaald, maar de tevredenheid van studenten over hun opleiding blijft hoog. In 2018 is 76,6% tevreden over hun opleiding, in 2017 was dat 78,8%. De dalende algemene tevredenheid is groter in het hbo (72,3% in 2018 t.o.v. 75,3% in 2017) dan in het wo (83,4% in 2018 t.o.v. 84,6% in 2017).

Lees het volledige persbericht

Wilt u gebruik maken van het Persbestand?

Net als andere jaren levert Studiekeuze123 op aanvraag het openbaar NSE benchmarkbestand uit. Dit is een omvangrijk SPSS-bestand, dat niet voor iedereen toegankelijk is. Voor het eerst dit jaar zal Studiekeuze123 daarom als pilot een toegankelijke interactieve excel-tool als persbestand ter beschikbaar stellen aan journalisten en andere geïnteresseerden. Het persbestand bevat de resultaten van de algemene tevredenheidsvragen en de thema-scores op instellingsniveau, overeenkomstig de waarden in het openbaar benchmarkbestand. Het bestand is op te vragen via info@nse.nl.

Zij maken reeds gebruik van de NSE resultaten

Studiekeuze123 bevordert het gebruik van de NSE resultaten door derden. Andere partijen die de gegevens uit de NSE gebruiken ten behoeve van studievoorlichting of onderzoek zijn bijvoorbeeld:

0 opleidingenopleiding vergelijken