Overeenkomst tot deelname

Voorgaande jaren waren er drie afzonderlijke overeenkomsten voor deelname aan de Nationale Studenten Enquête: de algemene overeenkomst tot deelname, de Gegevensuitwisselingsovereenkomst (GUO) en de overeenkomst tot afname van het sleutelbestand. Dit jaar zijn de drie overeenkomsten geïntegreerd. Ook is de Overeenkomst NSE 2019 t.o.v. de GUO 2018 op een aantal punten aangepast.

In de zomer van 2018 hebben drie bijeenkomsten plaatsgevonden met een hiervoor ingestelde adviesgroep met diverse betrokkenen uit het onderwijsveld over de AVG en de NSE. Een terugkerend onderwerp was de gegevenslevering die plaatsvindt van de onderwijsinstelling aan Studiekeuze123 bij deelname aan de NSE en de te hanteren grondslag hiervoor. Ook zijn er meerdere vragen gesteld over de bestandsuitlevering die Studiekeuze123 doet na afloop van de NSE. In de toelichting die bij de Overeenkomst NSE 2019 is meegestuurd, worden de keuzes die Studiekeuze123 hierin heeft gemaakt onderbouwd.

Overeenkomst NSE 2019
Toelichting Overeenkomst NSE 2019
Begeleidend schrijven bij de Overeenkomst NSE 2019