Bijeenkomsten NSE

Gedurende de NSE organiseert Studiekeuze123 een aantal bijeenkomsten voor de verschillende contactpersonen.

Startbijeenkomst NSE 2020

Verslag Startbijeenkomst NSE 2020 --> volgt nog
Presentatie Startbijeenkomst NSE 2020

Verslagen en presentaties voorgaande jaren


Startbijeenkomst NSE 2019

Verslag Startbijeenkomst NSE 2019

Presentatie Startbijeenkomst NSE 2019

Slotbijeenkomst NSE 2019

Verslag Slotbijeenkomst NSE 2019

Presentatie Slotbijeenkomst NSE 2019

Startbijeenkomst NSE 2018

Verslag Startbijeenkomst NSE 2018

Presentatie Startbijeenkomst NSE 2018

Conferentie NSE en AVG

Verslag Conferentie NSE en AVG

Presentatie Autoriteit Persoonsgegevens

Presentatie Studiekeuze123

Presentatie Duthler Associates

Slotbijeenkomst NSE 2018

Verslag Slotbijeenkomst NSE 2018

Presentatie Slotbijeenkomst NSE 2018

Onderbouwing n5-regel

Uitleg opzet instellingsbestand