Bijeenkomsten NSE

Bijeenkomsten NSE

Gedurende de NSE organiseert Studiekeuze123 een aantal bijeenkomsten voor de verschillende contactpersonen.

Slotbijeenkomst NSE 2019

Ook dit jaar sluiten we de NSE af met een Slotbijeenkomst, waarin we terugkijken op de NSE 2019. Welke lessen kunnen we leren van afgelopen jaar en wat moeten we meenemen voor volgend jaar? De Slotbijeenkomst voor NSE contactpersonen is op dinsdag 12 november 2019 bij Cursus- en Vergadercentrum Domstad in Utrecht. Neem voor meer informatie contact op via info@nse.nl.

Startbijeenkomst NSE 2019

Op dinsdag 9 oktober 2018 vond de Startbijeenkomst NSE 2019 plaats. Tijdens deze bijeenkomst, waarbij bijna 40 contactpersonen aanwezig waren, is de planning voor de NSE 2019 vastgesteld, is gesproken over de aanpak, welke studentgegevens onder welke grondslag geleverd mogen worden, het besluit over het mogelijk maken van niet-herleidbare deelname van studenten en wat we met de op- en aanmerkingen van afgelopen jaar gaan doen.

Verslag Startbijeenkomst NSE 2019

Presentatie Startbijeenkomst NSE 2019

Verslagen en presentaties voorgaande jaren

Startbijeenkomst NSE 2018

Verslag Startbijeenkomst NSE 2018

Presentatie Startbijeenkomst NSE 2018

Conferentie NSE en AVG

Verslag Conferentie NSE en AVG

Presentatie Autoriteit Persoonsgegevens

Presentatie Studiekeuze123

Presentatie Duthler Associates

Slotbijeenkomst NSE 2018

Verslag Slotbijeenkomst NSE 2018

Presentatie Slotbijeenkomst NSE 2018

Onderbouwing n5-regel

Uitleg opzet instellingsbestand