Bijeenkomsten NSE

Bijeenkomsten NSE

Gedurende de NSE organiseert Studiekeuze123 een aantal bijeenkomsten voor de verschillende contactpersonen.

Startbijeenkomst NSE 2019

Op dinsdag 9 oktober 2018 vond de Startbijeenkomst NSE 2019 plaats. Tijdens deze bijeenkomst, waarbij bijna 40 contactpersonen aanwezig waren, is de planning voor de NSE 2019 vastgesteld, is gesproken over de aanpak, welke studentgegevens onder welke grondslag geleverd mogen worden, het besluit over het mogelijk maken van niet-herleidbare deelname van studenten en wat we met de op- en aanmerkingen van afgelopen jaar gaan doen.

Verslag Startbijeenkomst NSE 2019

Presentatie Startbijeenkomst NSE 2019

Slotbijeenkomst NSE 2019

Tijdens de Slotbijeenkomst bespreken we wat er dit jaar goed is gegaan en wat er volgend jaar beter kan. De datum voor de Slotbijeenkomst van de NSE 2019 is nog niet bekend.

Verslagen en presentaties voorgaande jaren

Startbijeenkomst NSE 2018

Verslag Startbijeenkomst NSE 2018

Presentatie Startbijeenkomst NSE 2018

Conferentie NSE en AVG

Verslag Conferentie NSE en AVG

Presentatie Autoriteit Persoonsgegevens

Presentatie Studiekeuze123

Presentatie Duthler Associates

Slotbijeenkomst NSE 2018

Verslag Slotbijeenkomst NSE 2018

Presentatie Slotbijeenkomst NSE 2018

Onderbouwing n5-regel

Uitleg opzet instellingsbestand