Bijeenkomsten NSE

Studiekeuze123 organiseert een aantal bijeenkomsten voor de verschillende contactpersonen.

Startbijeenkomst NSE 2020

Op dinsdag 14 januari 2020 vond de Startbijeenkomst NSE 2020 plaats. Met de ruim 50 aanwezige contactpersonen werd de opzet van de NSE 2020 besproken. De planning van de NSE 2020 doorgenomen, er werd informatie gegeven over de helpdesk, de procedure bij beïnvloeding en de beveiliging van de resultaatbestanden. Ook kwam Paul Tholenaars van Kences langs om te praten over de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting en de overlappende planning met de NSE dit jaar.

Verslag Startbijeenkomst NSE 2020
Presentatie Startbijeenkomst NSE 2020

Verslagen en presentaties voorgaande jaren

Startbijeenkomst NSE 2019

Verslag Startbijeenkomst NSE 2019

Presentatie Startbijeenkomst NSE 2019

Slotbijeenkomst NSE 2019

Verslag Slotbijeenkomst NSE 2019

Presentatie Slotbijeenkomst NSE 2019

Startbijeenkomst NSE 2018

Verslag Startbijeenkomst NSE 2018

Presentatie Startbijeenkomst NSE 2018

Conferentie NSE en AVG

Verslag Conferentie NSE en AVG

Presentatie Autoriteit Persoonsgegevens

Presentatie Studiekeuze123

Presentatie Duthler Associates

Slotbijeenkomst NSE 2018

Verslag Slotbijeenkomst NSE 2018

Presentatie Slotbijeenkomst NSE 2018

Onderbouwing n5-regel

Uitleg opzet instellingsbestand