Aanleveren gegevens NSE

Hier vindt u de instructies voor het aanleveren van instellingsvragen, labels en studentgegevens.

In het document NSE 2019 – Instructie aanleveren studentgegevens staat de algehele beschrijving van het aanleveren van de studentgegevens. Lees deze eerste goed door, er zijn enkele veranderingen ten opzichte van vorig jaar. Deze worden hieronder ook kort besproken.

Om het aantal persoonsgegevens dat voorafgaand aan de NSE geleverd wordt te minimaliseren, wordt dit jaar met het e-mailadres alleen de voorkeurstaal en de brin-code van de instelling aangeleverd. Indien uw instelling een grondslag heeft voor het aanleveren van labels kunt u maximaal zeven extra labels aanleveren. In het bijgevoegde Exceldocument:  'NSE 2019 - Instructie aanleveren studentgegevens (format)' kunt u zien hoe de aanlevering eruit ziet.

Daarnaast wordt op geaggregeerd niveau een aantal gegevens uitgevraagd ten behoeve van de responsoverzichten, de weging en de beveiliging van de bestanden. In het bijgevoegde Exceldocument:  'NSE 2019 - Instructie aanleveren studentgegevens aantallen (format)' kunt u zien hoe de aanlevering eruit ziet. In het eerste tabblad ziet u wat er geaggregeerd aangeleverd moet worden. Het tweede tabblad kunt u gebruiken indien u een afwijkende instellingsnaam heeft en/of indien uw instelling gebruik maakt van afwijkende opleidingsnamen. Ook kunt u hier de opleidingen per faculteit opgeven. Al deze data wordt gebruikt om het eerste deel van de vragenlijst zo soepel mogelijk te laten verlopen. Meer informatie vindt u in:

NSE 2019 – Instructie aanleveren studentgegevens (pdf)

NSE 2019 – Instructie aanleveren studentgegevens (format)

NSE 2019 – Instructie aanleveren studentgegevens aantallen (format)

Om te voorkomen dat ook deze gegevens persoonsgegevens bevatten, heeft Ipsos een speciale tool ontwikkeld. Meer informatie hierover vindt u in:

NSE 2019 - Instructie populatietool

Daarnaast vindt u hieronder instructies voor het aanleveren van instellingsvragen, de downloadomgeving, het spamfilter en de uploadtool. Hier zijn grote veranderingen ten opzichte van voorgaande jaren.

NSE 2019 - Instructie aanleveren instellingsvragen

NSE 2019 - Instructie downloadomgeving

NSE 2019 - Instructie spamfilter

NSE 2019 - Instructie uploadtool