Nationale Studenten Enquête voor instellingen

De Nationale Studenten Enquête® (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Hier vind je alle informatie over de NSE voor deelnemende instellingen!

Planning NSE 2022 online
Wat gaat er gebeuren in de voorbereidingsfase? Lees het in de meest actuele planning onder de afbeelding.

Voorbereidingen gestart NSE 2022

De NSE 2022 is uit de startblokken! Het NSE-jaar is opgedeeld in 4 fases: voorbereiding, veldwerk, dataverwerking en nazorg. Met de voorbereiding zijn we inmiddels gestart: de GUO's zijn verstuurd en ondertekend, de online Startbijeenkomst is achter de rug. In het planningsdocument staat opgenomen welke stappen er volgen in aanloop naar de veldwerkperiode: van 17 januari t/m 13 maart 2022.

Planning NSE 2022

Alle belangrijke data voor de Nationale Studenten Enquête 2022 overzichtelijk op een rij.

Instructies

Tijdens de NSE 2022 zijn er momenten waarop je gegevens aanlevert of respons kunt bekijken. Hoe dit in zijn werk gaat en wat er van je wordt verwacht, lees je in de instructies.

Vragenlijst NSE 2022

Voor de NSE 2021 is een vernieuwde vragenlijst opgesteld, waarvan we ook gebruikmaken in de NSE 2022. Wel zijn er enkele technische aanpassingen gedaan.

NSE Bijblijvers

Gedurende het jaar brengen we je per e-mail op de hoogte door middel van de NSE Bijblijvers.

Bijeenkomsten

Gedurende het jaar worden er enkele NSE-bijeenkomsten voor de deelnemende onderwijsinstellingen georganiseerd.

Wegwijzer

Contactpersonen kunnen in de Wegwijzer NSE 2022 lezen wat de NSE is, hoe de organisatie is ingericht en wat er van de deelnemende onderwijsinstellingen wordt verwacht.

Gegevensuitwisselingsovereenkomst

Op 6 september 2021 zijn de gegevensuitwisselingsovereenkomsten (GUO's) verstuurd aan de Colleges van Bestuur/directies van de onderwijsinstellingen.

AVG, privacy en resultaatbestanden

Hoe gaan we in de NSE om met de verwerking van persoonsgegevens? Hoe worden de resultaatbestanden beveiligd? En wat is de procedure bij een datalek?

Communicatierichtlijnen

Tijdens de NSE mag je studenten op een neutrale manier aanmoedigen om de vragenlijst in te vullen. Wat houdt neutraal precies in?

Incentives NSE 2022

Onder de respondenten die de NSE 2022 volledig hebben ingevuld verloten we weer mooie prijzen.

Beslisregels tonen resultaten

Bij de verwerking van de resultaten voor publicatie wordt een beslisregel gehanteerd om te bepalen of de gemiddelde scores voldoen aan minimale nauwkeurigheidseisen en of de privacy van studenten niet in het geding komt.

Onderzoeksverantwoording

Studiekeuze123 schrijft jaarlijks, na afloop van de Nationale Studenten Enquête, een Onderzoeksverantwoording waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van de stappen die gedurende het NSE-traject zijn genomen.

Resultaten NSE 2021

Alle informatie over de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2021 vind je op de resultatenpagina.

Contact

Neem contact op met de organisatie van de NSE.

Lees meer

Pers en PR

Informatie over de dienstverlening en producten van Studiekeuze123.

Lees meer