Nationale Studenten Enquête voor instellingen

De Nationale Studenten Enquête® (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Hier vind je alle informatie over de NSE voor deelnemende instellingen!

Veldwerk afgesloten

Van 18 januari t/m 14 maart 2021 konden studenten de Nationale Studenten Enquête invullen. Meer dan 330.000 studenten hun mening gegeven. Dat komt neer op een bruto respons van 39,7%. Een mooie score: in het laatste volledige NSE-jaar 2018 lag de totale bruto respons op 36,4%. Alle onderwijsinstellingen bedankt voor de inzet! Op 23 juni maken we de resultaten van de NSE 2021 openbaar. Onderwijsinstellingen ontvangen de komende periode volgens planning de voorlopige en definitieve resultaatbestanden.

Bekijk de planning

Planning NSE 2021

Wanneer start het veldwerk? Wanneer moeten de studentgegevens worden aangeleverd? Ontdek het in de planning van de Nationale Studenten Enquête 2021.

Deelnemers NSE 2021

Dit jaar doen er 72 onderwijsinstellingen mee aan de NSE, waarvan 54 bekostigde en 18 niet-bekostigde onderwijsinstellingen.

AVG, privacy en resultaatbestanden

Hoe gaan we in de NSE om met de verwerking van persoonsgegevens? Hoe worden de resultaatbestanden beveiligd? En wat is de procedure bij een datalek?

Promotiemateriaal

Attendeer studenten op de NSE 2021 met de vernieuwde posters, banners en animatievideo's. Beschikbaar in verschillende talen en formaten.

Voorbeelden promotie door instellingen

Onderwijsinstellingen kunnen op neutrale wijze hun studenten attenderen op de Nationale Studenten Enquête.

Incentives

Ook dit jaar verloten we een aantal mooie prijzen onder de studenten die hebben deelgenomen aan de NSE.

Communicatierichtlijnen

Het is van belang dat studenten alleen op neutrale wijze worden gestimuleerd om de NSE in te vullen. Hiervoor zijn communicatierichtlijnen opgesteld.

Uitnodiging en reminders

Studenten ontvangen per e-mail een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Hierna worden nog 3 reminders en een last shot e-mail verstuurd.

Instructies

Tijdens de NSE 2021 zijn er momenten waarop je gegevens aanlevert of respons kunt bekijken. Hoe dit in zijn werk gaat en wat er van je wordt verwacht, lees je in de instructies.

NSE Bijblijvers

Gedurende het jaar brengen we je op de hoogte door middel van de NSE Bijblijvers.

Vragenlijst NSE 2021

In de NSE 2021 nemen we een vernieuwde vragenlijst in gebruik. Deze is onder meer tot stand gekomen met input vanuit het onderwijsveld.

Wegwijzer

Contactpersonen kunnen in de Wegwijzer NSE 2021 lezen wat de NSE is, hoe de organisatie is ingericht en wat er van de deelnemende onderwijsinstellingen wordt verwacht.

Beslisregels tonen resultaten

Bij de verwerking van de resultaten voor publicatie wordt een beslisregel gehanteerd om te bepalen of de gemiddelde scores voldoen aan minimale nauwkeurigheidseisen en of de privacy van studenten niet in het geding komt.

Gegevensuitwisselingsovereenkomst

Op 7 oktober 2020 zijn de gegevensuitwisselingsovereenkomsten (GUO's) verstuurd aan de Colleges van Bestuur/directies van de onderwijsinstellingen.

Bijeenkomsten

Gedurende het jaar worden er enkele NSE-bijeenkomsten voor de deelnemende onderwijsinstellingen georganiseerd.

Onderzoeksverantwoording

Studiekeuze123 schrijft jaarlijks, na afloop van de Nationale Studenten Enquête, een Onderzoeksverantwoording waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van de stappen die gedurende het NSE-traject zijn genomen.

Resultaten NSE 2019

Wil je de resultaten van de NSE 2019 terugkijken? Informatie hierover vind je op de resultatenpagina.

Contact

Neem contact op met de organisatie van de NSE.

Lees meer

Pers en PR

Informatie over de dienstverlening en producten van Studiekeuze123.

Lees meer