Nationale Studenten Enquête voor instellingen

De Nationale Studenten Enquête® (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Hier vind je alle informatie over de NSE voor deelnemende instellingen!

Instructies online
Wat moet je doen in de voorbereidingsfase? Lees het terug in de instructies.

NSE 2023: de voorbereidingen

Jaarlijks participeren zo’n 70 hoger onderwijsinstellingen (bekostigde en niet-bekostigde) in de Nationale Studenten Enquête. Zij horen via de enquête hoe tevreden hun studenten zijn over hun onderwijsinstelling en opleidingen. Hogescholen en universiteiten gebruiken de resultaten om te werken aan verbeteringen in het onderwijs. Ook worden de resultaten van de NSE ingezet voor landelijke studiekeuzevoorlichting, onder meer op Studiekeuze123.nl. Vanaf september starten we met de voorbereidingen voor de NSE 2023.

Lees meer in de Wegwijzer

Planning NSE 2023

De meest recente planning voor de NSE 2023.

Deelnemers NSE 2023

Aan de NSE 2023 doen 75 onderwijsinstellingen mee, waarvan 54 bekostigd en 21 niet-bekostigd zijn.

NSE Bijblijvers

Gedurende het jaar brengen we je per e-mail op de hoogte door middel van de NSE Bijblijvers.

Instructies

Instructiedocumenten om je handvatten te geven in de voorbereiding en tijdens het veldwerk.

Wegwijzer NSE 2023

Informatiedocument voor nieuwe contactpersonen of als naslagwerk.

Uitnodigingen en reminders

Studenten ontvangen per e-mail een uitnodiging en reminders om deel te nemen aan de NSE.

Promotiemateriaal NSE 2023

Het promotiemateriaal voor de NSE 2023. Bekijk de posters, banners, video's en afbeeldingen.

Communicatierichtlijnen

Tijdens de NSE mag je studenten op een neutrale manier aanmoedigen om de vragenlijst in te vullen.

Voorbeelden promotie

Bekijk de voorbeelden van promotie rondom de NSE door diverse onderwijsinstellingen.

Incentives NSE 2023

Onder de respondenten die de NSE 2023 volledig invullen, verloten we mooie prijzen.

Bijeenkomsten

Gedurende het jaar zijn er enkele NSE-bijeenkomsten voor de deelnemende onderwijsinstellingen.

Gegevensuitwisselingsovereenkomst

De gegevensuitwisselingsovereenkomst (GUO) is meerjarig en geldt voor de NSE-jaren 2022, 2023 en 2024.

Vragenlijst NSE

Bekijk de vragenlijst die sinds 2021 in gebruik is.

AVG, privacy en resultaatbestanden

Meer over hoe we omgaan met de verwerking van persoonsgegevens, bestandbeveiliging en mogelijke datalekken.

Beslisregels tonen resultaten

Bij de verwerking van de resultaten voor publicatie wordt een beslisregel gehanteerd.

Onderzoeksverantwoording NSE 2022

Studiekeuze123 schrijft jaarlijks, na afloop van de NSE, een Onderzoeksverantwoording.

Resultaten NSE 2022

Alle informatie over de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2022 vind je op de resultatenpagina.

Contact

Neem contact op met de organisatie van de NSE.

Lees meer

Pers en PR

Informatie over de dienstverlening en producten van Studiekeuze123.

Lees meer