Nationale Studenten Enquête voor instellingen

De Nationale Studenten Enquête® (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Hier vind je alle informatie over de NSE voor deelnemende instellingen!

Online Startbijeenkomst 6 oktober
De Startbijeenkomst voor de NSE 2021 vindt online plaats, op dinsdagmiddag 6 oktober. We lichten de planning toe en bespreken wat er nieuw en anders is.

De aanloop naar de NSE 2021

Het afgelopen jaar vond geen Nationale Studenten Enquête (NSE) plaats als gevolg van de coronamaatregelen in het hoger onderwijs. Onderwijsinstellingen hadden alle energie nodig voor het organiseren van onderwijs onder de bijzondere omstandigheden. Hoewel de voorbereidingen voor de NSE 2020 dus stil kwamen te liggen, hebben we niet stilgezeten. Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de NSE 2021 in volle gang. We nemen je mee in de ontwikkelingen die plaatsvonden en vertellen wat er voor de NSE 2021 te gebeuren staat. 

Lees meer over de ontwikkelingen in 2020 en 2021

NSE Bijblijvers

Gedurende het jaar brengen we je op de hoogte door middel van de NSE Bijblijvers.

Bijeenkomsten

Gedurende het jaar worden er enkele NSE-bijeenkomsten voor de deelnemende instellingen georganiseerd.

Vernieuwing vragenlijst NSE 2021

In de NSE 2021 nemen we een vernieuwde vragenlijst in gebruik. Er is in de zomer hard gewerkt om deze vragenlijst op tijd gereed te hebben.

Beslisregels tonen resultaten

Bij de verwerking van de resultaten voor publicatie wordt een beslisregel gehanteerd om te bepalen of de gemiddelde scores voldoen aan minimale nauwkeurigheidseisen en of de privacy van studenten niet in het geding komt.

Onderzoeksverantwoording

Studiekeuze123 schrijft jaarlijks, na afloop van de Nationale Studenten Enquête, een Onderzoeksverantwoording waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van de stappen die gedurende het NSE-traject zijn genomen.

NSE en de AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt eisen aan de verwerking van persoonsgegevens.

Resultaten NSE 2019

Wil je zelf aan de slag met de resultaten van de NSE 2019? Informatie hierover vind je op de resultatenpagina.

Contact

Neem contact op met de organisatie van de NSE.

Lees meer

Pers en PR

Informatie over de dienstverlening en producten van Studiekeuze123.

Lees meer