Nationale Studenten Enquête voor instellingen

De Nationale Studenten Enquête® (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Hier vind je alle informatie over de NSE voor deelnemende instellingen!

Resultaten gepubliceerd
De resultaten van de NSE 2022 zijn bekend! Lees de highlights in het persbericht, bekijk de factsheets en ontdek het NSE Dashboard.

NSE 2022 - Resultaten

Ruim 286.000 hbo- en wo-studenten gaven in de Nationale Studenten Enquête 2022 hun mening over de opleiding en onderwijsinstelling waar ze studeren. Ondanks een door corona geteisterd studiejaar is de algemene tevredenheid onder studenten ten opzichte van vorig jaar vrijwel gelijk gebleven. 71 procent van de Nederlandse studenten in het hoger onderwijs zegt (zeer) tevreden te zijn met de gekozen opleiding. Hoe de tevredenheid is binnen jouw onderwijsinstelling? Ontdek het via het NSE Dashboard.

Bekijk het NSE Dashboard

Planning NSE 2022

Alle belangrijke data voor de Nationale Studenten Enquête 2022 overzichtelijk op een rij.

Resultaten NSE 2022

Alle informatie over de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2022 vind je op de resultatenpagina.

Deelnemende onderwijsinstellingen

Aan de NSE 2022 doen 73 onderwijsinstellingen mee, waarvan 54 bekostigd en 19 niet-bekostigd zijn.

NSE Bijblijvers

Gedurende het jaar brengen we je per e-mail op de hoogte door middel van de NSE Bijblijvers.

Bijeenkomsten

Gedurende het jaar worden er enkele NSE-bijeenkomsten voor de deelnemende onderwijsinstellingen georganiseerd.

Vragenlijst NSE 2022

Voor de NSE 2021 is een vernieuwde vragenlijst opgesteld, waarvan we ook gebruikmaken in de NSE 2022. Wel zijn er enkele technische aanpassingen gedaan.

AVG, privacy en resultaatbestanden

Hoe gaan we in de NSE om met de verwerking van persoonsgegevens? Hoe worden de resultaatbestanden beveiligd? En wat is de procedure bij een datalek?

Beslisregels tonen resultaten

Bij de verwerking van de resultaten voor publicatie wordt een beslisregel gehanteerd om te bepalen of de gemiddelde scores voldoen aan minimale nauwkeurigheidseisen en of de privacy van studenten niet in het geding komt.

Uitnodigingen en reminders

Studenten ontvangen per e-mail een uitnodiging om deel te nemen aan de Nationale Studenten Enquête. Op gezette momenten volgen er reminders.

Incentives NSE 2022

Onder de respondenten die de NSE 2022 volledig hebben ingevuld verloten we weer mooie prijzen.

Promotiemateriaal

Het promotiemateriaal voor de NSE 2022 is beschikbaar. Maak gebruik van de posters, banners, video's en afbeeldingen voor de communicatie richting je studenten.

Communicatierichtlijnen

Tijdens de NSE mag je studenten op een neutrale manier aanmoedigen om de vragenlijst in te vullen. Wat houdt neutraal precies in?

Voorbeelden promotie

Bekijk de voorbeelden van promotie rondom de NSE door diverse onderwijsinstellingen.

Instructies

Tijdens de NSE 2022 zijn er momenten waarop je gegevens aanlevert of respons kunt bekijken. Hoe dit in zijn werk gaat en wat er van je wordt verwacht, lees je in de instructies.

Wegwijzer

Contactpersonen kunnen in de Wegwijzer NSE 2022 lezen wat de NSE is, hoe de organisatie is ingericht en wat er van de deelnemende onderwijsinstellingen wordt verwacht.

Gegevensuitwisselingsovereenkomst

De gegevensuitwisselingsovereenkomst (GUO) is meerjarig en geldt voor de NSE-jaren 2022, 2023 en 2024.

Onderzoeksverantwoording NSE 2021

Studiekeuze123 schrijft jaarlijks, na afloop van de Nationale Studenten Enquête, een Onderzoeksverantwoording waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van de stappen die gedurende het NSE-traject zijn genomen.

Contact

Neem contact op met de organisatie van de NSE.

Lees meer

Pers en PR

Informatie over de dienstverlening en producten van Studiekeuze123.

Lees meer