Nationale Studenten Enquête voor instellingen

De Nationale Studenten Enquête® (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Hier vind je alle informatie over de NSE voor deelnemende instellingen!

De resultaten zijn bekend!
Studenten zijn tevreden over het hoger onderwijs, blijkt uit de resultaten van de NSE 2021.

Resultaten NSE 2021 gepubliceerd

Ruim 330.000 hbo- en wo-studenten gaven in de Nationale Studenten Enquête 2021 hun mening over de opleiding en onderwijsinstelling waar ze studeren. Hoewel het een bijzonder jaar was waarin veel onderwijs op afstand werd gegeven, is bijna driekwart van de studenten tevreden over het hoger onderwijs.

Bekijk de resultatenpagina

Resultaten NSE 2021

Alle informatie over de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2021 vind je op de resultatenpagina.

Planning NSE 2021

Alle belangrijke data voor de Nationale Studenten Enquête 2021 op een rij.

AVG, privacy en resultaatbestanden

Hoe gaan we in de NSE om met de verwerking van persoonsgegevens? Hoe worden de resultaatbestanden beveiligd? En wat is de procedure bij een datalek?

Beslisregels tonen resultaten

Bij de verwerking van de resultaten voor publicatie wordt een beslisregel gehanteerd om te bepalen of de gemiddelde scores voldoen aan minimale nauwkeurigheidseisen en of de privacy van studenten niet in het geding komt.

Incentives

Ook dit jaar hebben we een aantal mooie prijzen verloot onder de studenten die hebben deelgenomen aan de NSE.

Uitnodiging en reminders

Studenten ontvangen per e-mail een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Hierna worden nog 3 reminders en een last shot e-mail verstuurd.

Bijeenkomsten

Gedurende het jaar worden er enkele NSE-bijeenkomsten voor de deelnemende onderwijsinstellingen georganiseerd.

NSE Bijblijvers

Gedurende het jaar brengen we je op de hoogte door middel van de NSE Bijblijvers.

Vragenlijst NSE 2021

In de NSE 2021 nemen we een vernieuwde vragenlijst in gebruik. Deze is onder meer tot stand gekomen met input vanuit het onderwijsveld.

Deelnemers NSE 2021

Dit jaar doen er 72 onderwijsinstellingen mee aan de NSE, waarvan 54 bekostigde en 18 niet-bekostigde onderwijsinstellingen.

Wegwijzer

Contactpersonen kunnen in de Wegwijzer NSE 2021 lezen wat de NSE is, hoe de organisatie is ingericht en wat er van de deelnemende onderwijsinstellingen wordt verwacht.

Promotiemateriaal

Attendeer studenten op de NSE 2021 met de vernieuwde posters, banners en animatievideo's. Beschikbaar in verschillende talen en formaten.

Voorbeelden promotie door instellingen

Onderwijsinstellingen kunnen op neutrale wijze hun studenten attenderen op de Nationale Studenten Enquête.

Communicatierichtlijnen

Het is van belang dat studenten alleen op neutrale wijze worden gestimuleerd om de NSE in te vullen. Hiervoor zijn communicatierichtlijnen opgesteld.

Instructies

Tijdens de NSE 2021 zijn er momenten waarop je gegevens aanlevert of respons kunt bekijken. Hoe dit in zijn werk gaat en wat er van je wordt verwacht, lees je in de instructies.

Gegevensuitwisselingsovereenkomst

Op 7 oktober 2020 zijn de gegevensuitwisselingsovereenkomsten (GUO's) verstuurd aan de Colleges van Bestuur/directies van de onderwijsinstellingen.

Onderzoeksverantwoording

Studiekeuze123 schrijft jaarlijks, na afloop van de Nationale Studenten Enquête, een Onderzoeksverantwoording waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van de stappen die gedurende het NSE-traject zijn genomen.

Contact

Neem contact op met de organisatie van de NSE.

Lees meer

Pers en PR

Informatie over de dienstverlening en producten van Studiekeuze123.

Lees meer