Nationale Studenten Enquête voor instellingen

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Hier vindt u alle informatie over de NSE!

Wilt u deelnemen aan de NSE?
Door deel te nemen aan de NSE, biedt u uw studenten de mogelijkheid hun mening te geven over hun opleiding en kunt u deze resultaten vergelijken met andere opleidingen!

De resultaten zijn bekend!

Op 28 juni 2018 zijn de resultaten van de NSE 2018 gepubliceerd. Alle deelnemende instellingen hebben de definitieve bestanden ontvangen. Daarnaast biedt Studiekeuze123 een aantal algemene bestanden aan.

Lees meer

Planning NSE 2019

Startbijeenkomst

25 september 2018

Publicatie Onderzoeksverantwoording

30 oktober 2018

De planning wordt tijdens de Startbijeenkomst definitief vastgesteld

AVG en de NSE

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees meer over de gevolgen hiervan voor de NSE.

Meldplicht Datalekken

Per 1 januari 2016 moeten datalekken in sommige gevallen gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bijeenkomsten

Gedurende de NSE organiseert Studiekeuze123 een aantal bijeenkomsten.

Beslisregel tonen resultaten

Lees welke beslisregels worden gehanteerd voor het tonen van de NSE resultaten.

Contact

Neem contact op met de organisatie van de NSE.

Lees meer
0 opleidingenopleiding vergelijken