Nationale Studenten Enquête voor instellingen

De Nationale Studenten Enquête® (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Hier vind je alle informatie over de NSE voor deelnemende instellingen!

Instructies online
Voor de NSE 2021 zijn er diverse instructies opgesteld zodat je op de hoogte bent van hoe je bijvoorbeeld studentgegevens moet aanleveren en hoe je de respons kunt monitoren.

NSE 2021 uit de startblokken

Studiekeuze123 is door het ministerie van OCW aangewezen als de uitvoerende organisatie van de NSE. Zij benadert jaarlijks alle onderwijsinstellingen die geaccrediteerde opleidingen in het hoger onderwijs aanbieden en nodigt hen uit voor deelname aan de NSE. Voor instellingen die als bekostigd zijn aangewezen in de Wet Hoger Onderwijs is deelname verplicht, de overige instellingen mogen zelf beslissen of zij deelnemen. Met de NSE Startbijeenkomst zijn we officieel uit de startblokken. Hier houden we je op de hoogte van het verloop van de NSE 2021. Voor nieuwe contactpersonen die zich willen inlezen op de NSE, hebben we de Wegwijzer opgesteld.

Bekijk de Wegwijzer NSE 2021

Planning NSE 2021

Wanneer start het veldwerk? Wanneer moeten de studentgegevens worden aangeleverd? Ontdek het in de planning van de Nationale Studenten Enquête 2021.

Deelnemers NSE 2021

Dit jaar doen er 72 onderwijsinstellingen mee aan de NSE, waarvan 56 bekostigde en 16 niet-bekostigde onderwijsinstellingen.

AVG, privacy en resultaatbestanden

Hoe gaan we in de NSE om met de verwerking van persoonsgegevens? Hoe worden de resultaatbestanden beveiligd? En wat is de procedure bij een datalek?

Promotiemateriaal

Attendeer studenten op de NSE 2021 met de vernieuwde posters, banners en animatievideo's. Beschikbaar in verschillende talen en formaten.

Communicatierichtlijnen

Het is van belang dat studenten alleen op neutrale wijze worden gestimuleerd om de NSE in te vullen. Hiervoor zijn communicatierichtlijnen opgesteld.

Incentives

Benieuwd wat de incentives voor dit jaar zijn?

Uitnodiging en reminders

Studenten ontvangen per e-mail een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen en ontvangen na de uitnodiging 3 reminders en de last shot mail.

Instructies

Tijdens de NSE 2021 zijn er momenten waarop je gegevens aanlevert of respons kunt bekijken. Hoe dit in zijn werk gaat en wat er van je wordt verwacht, lees je in de instructies.

NSE Bijblijvers

Gedurende het jaar brengen we je op de hoogte door middel van de NSE Bijblijvers.

Vragenlijst NSE 2021

In de NSE 2021 nemen we een vernieuwde vragenlijst in gebruik. Deze is onder meer tot stand gekomen met input vanuit het onderwijsveld.

Bijeenkomsten

Gedurende het jaar worden er enkele NSE-bijeenkomsten voor de deelnemende instellingen georganiseerd.

Beslisregels tonen resultaten

Bij de verwerking van de resultaten voor publicatie wordt een beslisregel gehanteerd om te bepalen of de gemiddelde scores voldoen aan minimale nauwkeurigheidseisen en of de privacy van studenten niet in het geding komt.

Gegevensuitwisselingsovereenkomst

Op 7 oktober 2020 zijn de gegevensuitwisselingsovereenkomsten (GUO's) verstuurd aan de Colleges van Bestuur/directies van de onderwijsinstellingen.

Onderzoeksverantwoording

Studiekeuze123 schrijft jaarlijks, na afloop van de Nationale Studenten Enquête, een Onderzoeksverantwoording waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van de stappen die gedurende het NSE-traject zijn genomen.

Resultaten NSE 2019

Wil je de resultaten van de NSE 2019 terugkijken? Informatie hierover vind je op de resultatenpagina.

Contact

Neem contact op met de organisatie van de NSE.

Lees meer

Pers en PR

Informatie over de dienstverlening en producten van Studiekeuze123.

Lees meer