Nationale Studenten Enquête voor instellingen

De Nationale Studenten Enquête® (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Hier vindt u alle informatie over de NSE!

CBS publiceert review
Onderzoeksbureau CBS publiceert review over de kwaliteit van data.

Wie doen er mee aan de NSE 2019?

Na het besluit van de Vereniging Hogescholen om te stoppen met de NSE 2019, zijn er nog 32 universiteiten en niet-bekostigde instellingen die deelnemen.

Bekijk welke instellingen deelnemen

Nieuwe planning NSE 2019

Er is een nieuwe planning vastgesteld voor het vervolg van de NSE 2019.

Instructies aanleveren gegevens

De instructies voor het aanleveren van instellingsvragen, labels en studentgegevens staan online.

Instellingsbestand

Verschillende keuzes in het proces van de NSE zijn van invloed op de opzet van het instellingsbestand. De verschillende mogelijkheden lichten we toe.

Aanleveren labels

Het vooraf aanleveren van labels is alleen mogelijk indien de instelling daarvoor een juridische grondslag heeft.

Promotiemateriaal

Studiekeuze123 heeft posters, banners en promotievideo's ontwikkeld voor de NSE 2019.

Voorbeelden eigen promotiemateriaal

Instellingen ontwikkelen ook zelf promotiematerialen, posten berichten op social media of organiseren acties.

Uitnodiging en reminders

Studenten ontvangen tijdens de veldwerkperiode een uitnodiging en een aantal reminders.

Communicatierichtlijnen

Het is van belang dat studenten alleen op neutrale wijze worden gestimuleerd om de NSE in te vullen. Hiervoor heeft Studiekeuze123 communicatierichtlijnen opgesteld.

Vragenlijst

Lees meer over de extra toegevoegde vragen naar achtergrondkenmerken en de verschillende opties voor de toestemmingsvraag en informed consent.

Bijeenkomsten

Gedurende de NSE organiseert Studiekeuze123 een aantal bijeenkomsten voor de verschillende contactpersonen.

Resultaten NSE 2018

Bekijk de resultaten en lees meer over de mogelijkheden om de data te gebruiken.

Beslisregels tonen resultaten

Bij de verwerking van de resultaten voor publicatie wordt een beslisregel gehanteerd om te bepalen of de gemiddelde scores voldoen aan minimale nauwkeurigheidseisen en of de privacy van studenten niet in het geding komt.

NSE Bijblijvers

Gedurende het jaar brengen we u op de hoogte door middel van de NSE Bijblijvers.

Incentives

Welke prijzen worden er verloot onder de deelnemende studenten en welke mogelijkheden zijn er voor eigen incentives van instellingen?

NSE en de AVG

Als gevolg van de Algemene vordering gegevensbescherming (AVG) zijn er wijzigingen doorgevoerd in de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2019 en in de uitlevering van de resultaten van de NSE. Studiekeuze123 heeft op 12 oktober 2018 een document over de aanpak van de NSE 2019 aan de College’s van Bestuur van onderwijsinstellingen gestuurd.

Lees meer

Onderzoeksverantwoording

Studiekeuze123 schrijft jaarlijks, na afloop van de NSE, een Onderzoeksverantwoording waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van de stappen die gedurende het NSE-traject zijn genomen. De verantwoording gaat in op de technische kaders, maar ook op de datacleaning en bestandsbewerkingen alsmede op de communicatie-activiteiten die zijn uitgevoerd tijdens de NSE.

Lees de onderzoeksverantwoording van 2018

Lees meer

Contact

Neem contact op met de organisatie van de NSE.

Lees meer
Lees meer

Pers en PR

Informatie over de dienstverlening en producten van Studiekeuze123.

Lees meer