Nationale Studenten Enquête voor instellingen

De Nationale Studenten Enquête® (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Hier vindt u alle informatie over de NSE!

Persbericht NSE 2019
Studiekeuze123 publiceert tevredenheid van ruim 94.000 studenten.

Resultaten NSE 2019 bekend

Ruim 94.000 studenten van universiteiten en particuliere onderwijsinstellingen gaven hun mening over hun studie en onderwijsinstelling. Want wie kan de tevredenheid over een opleiding beter weergeven dan de studenten die deze studie volgen? Studiekiezers gebruiken de resultaten bij het vergelijken van opleidingen. De meningen van de studenten worden daarnaast ook gebruikt door onderwijsinstellingen om gericht te werken aan verbeteringen in het onderwijs.

Naar resultaten NSE 2019

Benchmarkbestand en Dashboard

Wilt u zelf aan de slag met de resultaten van de NSE 2019? De informatie daarover vindt u op de resultatenpagina.

Slotbijeenkomst NSE 2019

Ook dit jaar sluiten we de NSE af met een Slotbijeenkomst, waarin we terugkijken op de NSE 2019.

Beslisregels tonen resultaten

Bij de verwerking van de resultaten voor publicatie wordt een beslisregel gehanteerd om te bepalen of de gemiddelde scores voldoen aan minimale nauwkeurigheidseisen en of de privacy van studenten niet in het geding komt.

Vragenlijst

Alle informatie over en de toelichting op de vragenlijst is hier terug te vinden.

Instellingsbestand

Verschillende keuzes in het proces van de NSE zijn van invloed op de opzet van het instellingsbestand. De verschillende mogelijkheden lichten we toe.

Mails aan studenten

Studenten ontvangen tijdens de veldwerkperiode een uitnodiging en een aantal reminders. Aan het einde van de NSE volgt een dankmail aan de studenten die hebben deelgenomen.

Wie doen er mee aan de NSE 2019?

Na het besluit van de Vereniging Hogescholen om te stoppen met de NSE 2019, zijn er nog 32 universiteiten en particuliere instellingen die deelnemen.

NSE Bijblijvers

Gedurende het jaar brengen we u op de hoogte door middel van de NSE Bijblijvers.

Onderzoeksverantwoording

Meer informatie over de achtergrond en verantwoording van de Nationale Studenten Enquête van 2018. Die van 2019 volgt spoedig.

NSE en de AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees meer over de gevolgen hiervan voor de NSE.

Lees meer

Contact

Neem contact op met de organisatie van de NSE.

Lees meer
Lees meer

Pers en PR

Informatie over de dienstverlening en producten van Studiekeuze123.

Lees meer