Nationale Studenten Enquête voor instellingen

De Nationale Studenten Enquête® (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Hier vindt u alle informatie over de NSE!

Planning NSE 2020

De planning van de NSE 2020 is bekend. In het onderstaande document vindt u de gedetailleerde planning.

Startbijeenkomst NSE 2020

Op 14 januari 2020 vond de Startbijeenkomst NSE 2020 plaats.

NSE Bijblijvers

Gedurende het jaar brengen we u op de hoogte door middel van de NSE Bijblijvers.

Beslisregels tonen resultaten

Bij de verwerking van de resultaten voor publicatie wordt een beslisregel gehanteerd om te bepalen of de gemiddelde scores voldoen aan minimale nauwkeurigheidseisen en of de privacy van studenten niet in het geding komt.

Resultaten NSE 2019

Wilt u zelf aan de slag met de resultaten van de NSE 2019? De informatie daarover vindt u op de resultatenpagina.

NSE en de AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt eisen aan de verwerking van persoonsgegevens.

Onderzoeksverantwoording

Meer informatie over de achtergrond en verantwoording van de Nationale Studenten Enquête van 2018. Die van 2019 volgt spoedig.

Contact

Neem contact op met de organisatie van de NSE.

Lees meer

Pers en PR

Informatie over de dienstverlening en producten van Studiekeuze123.

Lees meer