Nationale Studenten Enquête voor instellingen

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Hier vindt u alle informatie over de NSE!

Wilt u deelnemen aan de NSE?
Door deel te nemen aan de NSE, biedt u uw studenten de mogelijkheid hun mening te geven over hun opleiding en kunt u deze resultaten vergelijken met andere opleidingen!

Wie doen er mee aan de NSE 2019?

Dit jaar doen 66 instellingen mee aan de Nationale Studenten Enquête.

Bekijk de lijst van deelnemende instellingen

Volledige planning NSE 2019

Met het verlengen van de termijn voor het retourneren van getekende overeenkomst, is ook de rest van de planning voor de NSE 2019 gewijzigd.

Instructies aanleveren gegevens

De instructies voor het aanleveren van instellingsvragen, labels en studentgegevens staan online.

Planning NSE 2019

Veldwerkperiode NSE 2019

28 januari - 24 maart 2019

.

Ontvangst voorlopig Benchmarkbestand

18 april 2019

.

Ontvangst voorlopig Instellingsbestand

16 mei 2019

.

Opleveren definitieve bestanden (onder embargo)

23 mei 2019

.

Openbaar maken resultaten

28 mei 2019

.

Instellingsbestand

Verschillende keuzes in het proces van de NSE zijn van invloed op de opzet van het instellingsbestand. De verschillende mogelijkheden lichten we toe.

Aanleveren labels

Het vooraf aanleveren van labels is alleen mogelijk indien de instelling daarvoor een juridische grondslag heeft.

Promotiemateriaal

Studiekeuze123 heeft posters, banners en promotievideo's ontwikkeld voor de NSE 2019.

Uitnodiging en reminders

Studenten ontvangen tijdens de veldwerkperiode een uitnodiging en een aantal reminders.

Communicatierichtlijnen

Het is van belang dat studenten alleen op neutrale wijze worden gestimuleerd om de NSE in te vullen. Hiervoor heeft Studiekeuze123 communicatierichtlijnen opgesteld.

Vragenlijst

Lees meer over de extra toegevoegde vragen naar achtergrondkenmerken en de verschillende opties voor de toestemmingsvraag en informed consent.

Bijeenkomsten

Gedurende de NSE organiseert Studiekeuze123 een aantal bijeenkomsten voor de verschillende contactpersonen.

Resultaten NSE 2018

Bekijk de resultaten en lees meer over de mogelijkheden om de data te gebruiken.

NSE Bijblijvers

Gedurende het jaar brengen we u op de hoogte door middel van de NSE Bijblijvers.

Meldplicht datalekken

Wat moet er gebeuren in het geval van een datalek en wie is er verantwoordelijk?

Incentives

Welke prijzen worden er verloot onder de deelnemende studenten en welke mogelijkheden zijn er voor eigen incentives van instellingen?

NSE en de AVG

In onderstaande link is het document opgenomen dat College’s van Bestuur van onderwijsinstellingen op 12 okt j.l. hebben ontvangen. M.b.t. de uitzoekpunten die hier in staan heeft Studiekeuze123 inmiddels besloten dat (als gevolg van de AVG): Instellingen alleen de minimale verplichte set mogen aanleveren: d.w.z. met de instellingsnaam, e-mailadres en taal. Andere benodigde variabelen (o.a. voor de routering) worden toegevoegd aan de NSE-vragenlijst. De optionele en vrijwillige levering door onderwijsinstellingen van labels blijft toegestaan, instellingen zijn hierbij zelf verantwoordelijk voor een juridische grondslag. De labels worden door instellingen gebruikt om de NSE-resultaten per leerroute of track te bepalen.

Lees het besluit

Onderzoeksverantwoording

Studiekeuze123 schrijft jaarlijks, na afloop van de NSE, een Onderzoeksverantwoording waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van de stappen die gedurende het NSE-traject zijn genomen. De verantwoording gaat in op de technische kaders, maar ook op de datacleaning en bestandsbewerkingen alsmede op de communicatie-activiteiten die zijn uitgevoerd tijdens de NSE.

Lees de onderzoeksverantwoording van 2018

Lees meer

Contact

Neem contact op met de organisatie van de NSE.

Lees meer
Lees meer

Pers en PR

Informatie over de dienstverlening en producten van Studiekeuze123.

Lees meer
0 opleidingenopleiding vergelijken