Nationale Studenten Enquête voor instellingen

De Nationale Studenten Enquête® (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Hier vind je alle informatie over de NSE voor deelnemende instellingen!

NSE 2020 geannuleerd
Minister Van Engelshoven heeft op donderdag 19 maart 2020 gemeld dat samen met de koepels en studentenbonden is besloten om de NSE 2020 geen doorgang te laten vinden. 

NSE 2020 geannuleerd

Op 19 maart 2020 heeft minister Van Engelshoven van het ministerie van OCW gemeld dat in overleg met de koepels en studentenbonden besloten is om de NSE 2020 niet door te laten gaan. Een studenttevredenheidsonderzoek zou tijdens deze coronacrisis waarschijnlijk geen valide resultaten opleveren. Daarnaast willen onderwijsinstellingen nu al hun energie kunnen inzetten op het zo goed mogelijk organiseren van het onderwijs.

Lees meer over het annuleren van de NSE 2020

NSE Bijblijvers

Gedurende het jaar brengen we je op de hoogte door middel van de NSE Bijblijvers.

Bijeenkomsten

Gedurende het jaar worden er enkele NSE-bijeenkomsten voor de deelnemende instellingen georganiseerd.

NSE en de AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt eisen aan de verwerking van persoonsgegevens.

Beslisregels tonen resultaten

Bij de verwerking van de resultaten voor publicatie wordt een beslisregel gehanteerd om te bepalen of de gemiddelde scores voldoen aan minimale nauwkeurigheidseisen en of de privacy van studenten niet in het geding komt.

Vragenlijst NSE

Het doel van de NSE-vragenlijst is tweeledig: deze dient voor zowel studiekeuze-informatie voor studiekiezers als voor beleidsinformatie voor instellingen.

Onderzoeksverantwoording

Studiekeuze123 schrijft jaarlijks, na afloop van de Nationale Studenten Enquête, een Onderzoeksverantwoording waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van de stappen die gedurende het NSE-traject zijn genomen.

Resultaten NSE 2019

Wil je zelf aan de slag met de resultaten van de NSE 2019? Informatie hierover vind je op de resultatenpagina.

Contact

Neem contact op met de organisatie van de NSE.

Lees meer

Pers en PR

Informatie over de dienstverlening en producten van Studiekeuze123.

Lees meer