Nationale Studenten Enquête voor instellingen

De Nationale Studenten Enquête® (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Hier vindt je alle informatie over de NSE voor deelnemende instellingen!

NSE 2020 geannuleerd
Minister Van Engelshoven heeft op donderdag 19 maart 2020 gemeld dat samen met de koepels en studentenbonden is besloten om de NSE 2020 geen doorgang te laten vinden. 

NSE 2020 geannuleerd

Op 19 maart 2020 heeft minister Van Engelshoven van het ministerie van OCW gemeld dat in overleg met de koepels en studentenbonden besloten is om de NSE 2020 niet door te laten gaan. Een studenttevredenheidsonderzoek zou tijdens deze coronacrisis waarschijnlijk geen valide resultaten opleveren. Daarnaast willen onderwijsinstellingen nu al hun energie kunnen inzetten op het zo goed mogelijk organiseren van het onderwijs.

Lees meer over het annuleren van de NSE 2020

Instructies

Voor verschillende onderdelen van de uitvoering van de NSE worden instructies geschreven, zoals het instellen van de spamfilters of het uploaden van de studentgegevens.

Vragenlijst NSE 2020

De vragenlijst van de NSE 2020 is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de NSE 2019. Wel is de toestemmingsvraag verwijderd.

NSE Bijblijvers

Gedurende het jaar brengen we je op de hoogte door middel van de NSE Bijblijvers.

Communicatierichtlijnen

Studiekeuze123 heeft communicatierichtlijnen opgesteld waarin wordt beschreven hoe studenten wel en niet mogen worden gestimuleerd om de NSE in te vullen.

Wie doen er mee?

Er zijn 68 onderwijsinstellingen die deelnemen aan de NSE 2020.

Wegwijzer voor nieuwe contactpersonen

Als voor het eerst contactpersoon bent voor de NSE, komt er veel informatie op je af. Daarom heeft Studiekeuze123 een Wegwijzer met basisinformatie gemaakt.

Startbijeenkomst NSE 2020

Op 14 januari 2020 vond de Startbijeenkomst NSE 2020 plaats.

Beslisregels tonen resultaten

Bij de verwerking van de resultaten voor publicatie wordt een beslisregel gehanteerd om te bepalen of de gemiddelde scores voldoen aan minimale nauwkeurigheidseisen en of de privacy van studenten niet in het geding komt.

NSE en de AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt eisen aan de verwerking van persoonsgegevens.

Onderzoeksverantwoording

Studiekeuze123 schrijft jaarlijks, na afloop van de Nationale Studenten Enquête, een Onderzoeksverantwoording waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van de stappen die gedurende het NSE-traject zijn genomen.

Overeenkomst tot deelname

Op 28 januari 2020 zijn de Gegevensuitwisselingsovereenkomsten (GUO's) tot deelname aan de NSE 2020 aan onderwijsinstellingen verstuurd.

Resultaten NSE 2019

Wil je zelf aan de slag met de resultaten van de NSE 2019? Informatie hierover vind je op de resultatenpagina.

Contact

Neem contact op met de organisatie van de NSE.

Lees meer

Pers en PR

Informatie over de dienstverlening en producten van Studiekeuze123.

Lees meer