NSE en de AVG

Studiekeuze heeft een besluit geschreven over de aanpak van de NSE 2019. Dit besluit is op 12 oktober 2018 aan de College's van Bestuur van de onderwijsinstellingen gestuurd. Met betrekking tot de uitgangspunten die hierin staan, heeft Studiekeuze123 besloten dat (als gevolg van de AVG):

  • Instellingen alleen de minimal verplichte set mogen aanleveren. Dat wil zeggen met de instellingsnaam, het e-mailadres en de taal waarin studenten worden uitgenodigd.
  • Andere benodigde variableen (onder andere voor de routering) worden toegevoegd aan de NSE-vragenlijst.
  • De optionele en vrijwillige levering door onderwijsinstellingen van labels blijft toegestaan. Instellingen zijn hierbij zelf verantwoordelijk voor een juridische grondslag. De labels worden door de instellingen gebruikt om de NSE-resultaten per leerroute of track te bepalen.

Lees het besluit

Procedure datalekken

De procedure datalekken is vastgelegd in de deelname- en gegevensleveringsovereenkomsten tussen de hogescholen, universiteiten en Studiekeuze123 en de bewerkersovereenkomst tussen Studiekeuze123 en Ipsos.

Wanneer zich in het kader van de NSE 2019 een datalek voordoet bij een van de betrokken organisaties legt deze partij de volgende zaken vast:

  • De aard van het datalek.
  • De geconstateerde en vermoedelijke gevolgen van het datalek voor de verwerking(en) van persoonsgegevens.
  • De maatregelen die zijn getroffen om de gevolgen te verhelpen of te matigen.

De partij waar het datalek zich voordoet stelt de andere contractuele partij binnen 24 uur op de hoogte. Hiervoor is door alle deelnemende universiteiten en hogescholen één naam als contactpersoon doorgegeven. Partijen coördineren de melding aan betrokkenen als zij beiden vaststellen dat het datalek aan betrokkenen gemeld moet worden en doen dat zo mogelijk in één kennisgeving. De betrokken partij meldt het lek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Partijen conformeren zich bij de uitvoering van dit artikel aan de beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer over de verwerking van NSE-data in relatie tot de AVG.