Vragenlijst NSE

In de Nationale Studenten Enquête worden studenten gevraagd door middel van een online vragenlijst hun mening te geven over hun opleiding en instelling.

Vernieuwing vragenlijst NSE 2021

Begin 2020 is het onderzoeksbureau ResearchNed gestart met het traject voor de vernieuwing van de vragenlijst voor de NSE, in opdracht van de stuurgroep Nieuwe vragenlijst NSE - bestaande uit vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen en studentenbonden.  

Er hebben medewerkers van de bekostigde onderwijsinstellingen bijgedragen aan de totstandkoming van de nieuwe vragenlijst. Daarnaast deden er in totaal ruim 5.300 studenten mee aan dit onderzoek. Alle resultaten uit de online consultaties en pilots heeft ResearchNed verwerkt in een eindrapport.

Lees hier de volledige rapportage van het onderzoek.

Vragenlijst NSE 2021

De Nationale Studenten Enquête levert informatie op voor zowel studiekiezers als voor de kwaliteitszorg van opleidingen en instellingen. De vernieuwde NSE vragenlijst bestaat uit een korte kernvragenlijst van acht vraagblokken, bestaande uit items die door 75 procent of meer van de studenten en betrokken medewerkers van hoger onderwijsinstellingen belangrijk of zeer belangrijk werden gevonden. De overige vraagblokken zijn opgenomen in een flexibele schil. Onderwijsinstellingen kunnen naar behoefte een of enkele vraagblokken uit de flexibele schil kiezen. Daarnaast kunnen zij naar wens nog instellingsvragen toevoegen.

Bekijk de vragenlijst van de NSE 2021 in het Nederlands

Vragenlijst - Engels
Vragenlijst - Duits