Vragenlijst NSE

In de Nationale Studenten Enquête worden studenten gevraagd door middel van een online vragenlijst hun mening te geven over hun opleiding en onderwijsinstelling.

Vragenlijst NSE 2023

Voor de NSE 2023 zijn enkele kleine wijzigingen gedaan in de vragenlijst ten opzichte van vorig jaar. In de toelichting bijgevoegd aan de vragenlijst kun je exact nalezen wat er gewijzigd is.

Bekijk de vragenlijst in het Nederlands - met toelichting op de wijzigingen

Bekijk de vragenlijst in het Engels

Bekijk de vragenlijst in het Duits

Vernieuwde vragenlijst NSE

De vernieuwde NSE vragenlijst bestaat sinds 2021 uit een korte kernvragenlijst van acht vraagblokken. Deze vragen zijn gekozen op basis van het vernieuwingstraject. Studenten en betrokken medewerkers zijn gevraagd naar welke onderwerpen zij belangrijk vinden. Van de vragen in de kernvragenlijst, gaf 75% aan deze belangrijk of zeer belangrijk te vinden. Naast de kernvragenlijst, is er ook een flexibele schil. Onderwijsinstellingen kunnen hier naar behoefte een of enkele vraagblokken uit kiezen. Daarnaast kunnen zij naar wens nog eigen instellingsvragen toevoegen aan de vragenlijst.