Vragenlijst NSE

In de Nationale Studenten Enquête worden studenten gevraagd door middel van een online vragenlijst hun mening te geven over hun opleiding en onderwijsinstelling.

Vragenlijst NSE 2022

De Nationale Studenten Enquête levert informatie op voor zowel de studiekeuzevoorlichting als voor de kwaliteitszorg van opleidingen en onderwijsinstellingen. De vernieuwde NSE vragenlijst bestaat sinds 2021 uit een korte kernvragenlijst van acht vraagblokken. Deze vragen zijn gekozen op basis van het vernieuwingstraject. Studenten en betrokken medewerkers zijn gevraagd naar welke onderwerpen zij belangrijk vinden. Van de vragen in de kernvragenlijst, gaf 75% aan deze belangrijk of zeer belangrijk te vinden. Naast de kernvragenlijst, is er ook een flexibele schil. Onderwijsinstellingen kunnen hier naar behoefte een of enkele vraagblokken uit kiezen. Daarnaast kunnen zij naar wens nog eigen instellingsvragen toevoegen aan de vragenlijst.

Voor de NSE 2022 zijn enkele kleine wijzigingen gedaan in de vragenlijst. In de toelichting bijgevoegd aan de vragenlijst kun je exact nalezen wat er gewijzigd is.

Bekijk de vragenlijst in het Nederlands - met toelichting op de wijzigingen

Bekijk de vragenlijst in het Engels

Bekijk de vragenlijst in het Duits

Vernieuwing vragenlijst NSE 2021

Begin 2020 is het onderzoeksbureau ResearchNed gestart met het traject voor de vernieuwing van de vragenlijst voor de NSE, in opdracht van de stuurgroep Nieuwe vragenlijst NSE - bestaande uit vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen en studentenbonden.  

Er hebben medewerkers van de bekostigde onderwijsinstellingen bijgedragen aan de totstandkoming van de nieuwe vragenlijst. Daarnaast deden er in totaal ruim 5.300 studenten mee aan dit onderzoek. Alle resultaten uit de online consultaties en pilots heeft ResearchNed verwerkt in een eindrapport.

Lees hier de volledige rapportage van het onderzoek.