Verantwoording Nationale Studenten Enquête

Studiekeuze123 schrijft jaarlijks, na afloop van de Nationale Studenten Enquête, een Onderzoeksverantwoording waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van de stappen die gedurende het NSE traject zijn genomen. De verantwoording gaat in op de technische kaders, maar ook op de datacleaning en bestandsbewerkingen alsmede op de communicatieactiviteiten die zijn uitgevoerd tijdens de NSE.

Lees de Onderzoeksverantwoording van de NSE 2022

De Onderzoeksverantwoording bij de NSE 2023 is binnenkort beschikbaar.

De Nationale Studenten Enquête valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123, een onafhankelijk samenwerkingsverband van het ministerie van onderwijs, studenten (ISO en LSVb) en hoger onderwijsinstellingen (Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland en NRTO). De NSE wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2. Studiekeuze123 wordt volledig gefinancierd door het ministerie van OCW.