Benchmarkbestand en privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. Studiekeuze123 verwerkt in de uitvoering van de NSE persoonsgegevens van studenten. Studiekeuze123 draagt geen persoonsgegevens over aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Het benchmarkbestand is een openbaar bestand dat geen herleidbare gegevens naar personen bevat. Hieronder leggen we uit hoe we hiervoor zorgen.

Ontdaan van persoonsgegevens en beveiligd

Het NSE Benchmarkbestand bevat geen persoonsgegevens. De betrokken persoonsgegevens zijn te onderscheiden in directe persoonsgegevens (e-mailadres) en indirecte persoonsgegevens (zoals geslacht en leeftijd). Directe persoonsgegevens worden niet opgenomen in het benchmarkbestand. Indirecte identificatie wordt voorkomen door zogenaamde ‘beveiliging’ van het bestand. Deze beveiliging vindt plaats op een aantal achtergrondvariabelen. Dit zijn:

  1. CROHO-code (opleidingscode)
  2. BRIN-code (instellingscode)
  3. BRIN-volgnummer (code van vestiging)
  4. Opleidingsvorm (voltijd, deeltijd of duaal)
  5. Type student (regulier, premaster of postmaster)

In het kort bestaat de beveiliging uit het verwijderen van records waarvoor geldt dat het aggregaat van de vijf bovenstaande variabelen kleiner is dan 5 respondenten. Met andere woorden: als een combinatie van gegevens potentieel herleidbaar is naar een persoon omdat er een groepje van 5 of minder in het bestand zit, dan worden de gegevens niet getoond in het benchmarkbestand. De technische uitwerking hiervan volgt hieronder.

Beveiliging van het benchmarkbestand

De volgende variabelen gebruiken we in de beveiligingssleutel voor het benchmarkbestand: BrinActueel, BrinVolgNummerActueel,  CrohoActueel, Opleidingsvorm3, en TypeStudent. Type student is hier meegenomen als een dichotome variabele (regulier) – (premaster/ postmaster).

Het benchmarkbestand wordt beveiligd aan de hand van de respons, volgens de volgende methode:

  1. De studentaantallen zijn geaggregeerd op de beveiligingssleutel (BrinActueel x BrinVolgNummerActueel x CrohoActueel x Opleidingsvorm  x Type Student).
  2. Hier komt de variabele AVG uit. Van de combinaties waar n<5 is, zijn de studenten op AVG=1 gezet, de rest is AVG=0.
  3. Als het aantal studenten n van de combinatie BrinActueel, CrohoActueel, BrinVolgNummerActueel, Opleidingsvorm3 en Type student < 5 (AVG=1), dan zijn de records verwijderd.

De beveiliging van het benchmarkbestand leidt tot verwijdering van gemiddeld 0,5% van de respons.

NSE en Privacy

Meer over de verwerking van de persoonsgegevens van studenten lees je op de pagina NSE en privacy.