Verlenging en vervolgonderzoek Nationale Studenten Enquête 2019

Nieuws 26 mrt., 2019

leestijd 2 min

Verlenging en vervolgonderzoek Nationale Studenten Enquête 2019

De Nationale Studenten Enquête (NSE) 2019 wordt voor studenten van universiteiten en privaat hoger onderwijs met twee weken verlengd. Daarnaast worden de verzamelde data na afronding van de NSE, door een onafhankelijke partij onderzocht op betrouwbaarheid. De Vereniging Hogescholen (VH) werkt niet verder mee aan de uitvoering van de enquête.

Tussentijdse controle

Tijdens de NSE 2019 zijn door Studiekeuze123 en door onderwijsinstellingen, verschillende problemen geconstateerd in de enquête. De enquête was dit jaar als gevolg van de nieuwe privacywetgeving (AVG) uitgebreid met extra vragen en dit had fouten in de programmering tot gevolg. Hierdoor ontstonden twijfels over de betrouwbaarheid van de ingevulde resultaten. Daarnaast bleef de respons achter. Om de impact van de ervaren problemen op de resultaten in kaart te brengen, en om de kwaliteit van de NSE te borgen, heeft Studiekeuze123 daarom een tussentijdse controle van de onderzoeksresultaten laten uitvoeren. De kwaliteit van de NSE 2019 mag immers niet ter discussie staan.

Keuze voor vervolgtraject

In de resultaten van het tussentijdse onderzoek, zijn enkele tekortkomingen gevonden. Studiekeuze123, de  Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zien genoeg aanknopingspunten om de resultaten te herstellen in een vervolgtraject. Er is daarom besloten om na afronding van de NSE een vervolgonderzoek uit te laten voeren door een onafhankelijke partij naar de kwaliteit van alle NSE-resultaten. Om daarnaast de achterblijvende respons te compenseren, is de NSE met twee weken verlengd.

Alles voor een goed resultaat

Tot slot benadrukken Studiekeuze123, de VSNU en de NRTO het grote belang van de NSE als bron van studiekeuze-informatie en kwaliteitszorg. Opleidingen en studenten hebben de afgelopen weken veel tijd en energie gestoken in het promoten en invullen van de enquête. Ruim 230.000 studenten hebben de enquête nu reeds ingevuld. Met elkaar willen we alles in het werk stellen om de huidige resultaten niet verloren te laten gaan. Studiekeuze123, de  VSNU en de NRTO zien in deze verlenging en het vervolgonderzoek de beste oplossing om ook in 2019 een valide en betrouwbare uitkomst te kunnen realiseren.

 

 

 

 

 

 

Delen via: