Veranderingen studiefinanciering

maandag | 1 juni 2015

Vanaf 1 september 2015 verandert de studiefinanciering: de basisbeurs wordt vervangen door een lening, het studievoorschot. Dit geldt voor aankomende bachelor- en nieuwe masterstudenten. Het ministerie van Onderwijs heeft eenvoudig in kaart gebracht wat de veranderingen inhouden.

Belangrijkste veranderingen studiefinanciering per 1 september 2015:

  • Nieuwe bachelor- en nieuwe masterstudenten kunnen voortaan gebruikmaken van het studievoorschot. Dit is een lening van de overheid tegen voordelige voorwaarden.
  • Het studentenreisproduct (ov-kaart) blijft gewoon bestaan.
  • Ook de aanvullende beurs en de basisbeurs in het mbo blijven bestaan.
  • Door het studievoorschot vervalt het onderscheid tussen een inwonende en een uitwonende beurs. Iedereen mag nu zelf bepalen hoeveel hij/zij leent. Lenen is niet verplicht.

De nieuwe studiefinanciering bestaat uit 4 onderdelen. Je kunt een lening (studievoorschot), studentenreisproduct, collegegeldkrediet en aanvullende beurs aanvragen. De nieuwe studiefinanciering is onderdeel van een pakket aan maatregelen. Er zijn ook maatregelen die niet alleen voor nieuwe studenten, maar voor álle studenten met studiefinanciering gelden. Zie hiervoor ook de website van DUO.

Aanvullende beurs

De aanvullende beurs blijft bestaan voor studenten met minder draagkrachtige ouders. De hoogte van de aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Ook het aantal studerende of naar schoolgaande broers en zussen speelt daarbij een rol. Meer informatie over de aanvullende beurs vind je op de website van DUO.

Ov-kaart studenten

Ook het studentenreisproduct (de ov-kaart voor studenten) blijft bestaan. Vanaf 2017 komt dit reisproduct ook beschikbaar voor mbo’ers jonger dan 18.

Bijverdienen

Was het voorheen zo dat er een maximum bedrag was dat je mocht bijverdienen; dat is nu niet meer zo. Je mag daarom zoveel werken als je zelf wilt.

Wil je meer weten over de veranderingen in de studiefinanciering kijk dan op www.startstuderen.nl.

Aflossen studievoorschot

Je kunt lenen tegen gunstige voorwaarden. De studielening mag je na je studie in 35 jaar aflossen. Over de studielening betaalt je vanaf de start rente. Deze rente wordt tijdens je studie ieder jaar opnieuw vastgesteld en in de terugbetaalfase elke vijf jaar. De eerste twee jaar na afstuderen hoef je nog niet terug te betalen, maar dat mag wel. Zo bespaar je rentekosten. De hoogte van de maandelijkse aflossing is afhankelijk van wat je hebt geleend en van jouw inkomen en de rente. Als er na 35 jaar nog een schuld openstaat, dan wordt deze kwijtgescholden. Je mag de aflossing maximaal 5 keer een jaar onderbreken. Verdien je minder dan het wettelijk minimumloon, dan hoef je op dat moment niet terug te betalen.

Voucher voor bijscholing

Studenten die voor het eerst gaan studeren aan hbo of universiteit tussen studiejaar 2015-2016 tot en met 2018-2019 krijgen een voucher voor nascholing of bijscholing bij het behalen van hun diploma. Deze ‘tegoedbon’ bedraagt ongeveer € 2.000,-. Het tegoed kan 5 tot 10 jaar na het halen van het diploma worden gebruikt.

(bron: ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap via www.rijksoverheid.nl)

Maak een Financieel Studieplan

Benieuwd naar wat jouw studie betekent voor je huidige en toekomstige uitgaven en wil je jouw situatie vergelijken met die van andere studenten?

Het Financieel Studieplan van de Stichting Weet wat je besteedt geeft inzicht in je geldzaken als je vóór 1 september 2015 bent begonnen of gaat beginnen aan je bachelor of master.

Delen via:

Meer nieuws

maandag | 20 april 2015
De pabo-opleidingen in Nederland zijn de afgelopen jaren een stuk beter geworden.
Sylvia Kok-de Vries nieuwe voorzitter deskundigenpanel Studiekeuze123