Studiekeuze123 publiceert tevredenheid van ruim 94.000 studenten

woensdag | 23 oktober 2019

Vandaag zijn de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2019 bekend gemaakt.

Stichting Studiekeuze123 publiceert vandaag de uitkomsten van de Nationale Studenten Enquête 2019; het grootschalige, jaarlijks terugkerende landelijke studenttevredenheidsonderzoek. De resultaten laten zien hoe tevreden huidige studenten van universiteiten en particuliere onderwijsinstellingen zijn over hun opleiding en onderwijsinstelling. Deze meningen van meer dan 94.000 studenten zijn beschikbaar op Studiekeuze123.nl. Ze gaven aan hoe tevreden ze zijn over o.a. de inhoud van het onderwijs, de sfeer op de opleiding, de deskundigheid van de docenten, de studieroosters en de studiefaciliteiten. Want, wie kan de tevredenheid over een opleiding beter weergeven dan de studenten die deze studie volgen?

Toegenomen tevredenheid over voorbereiding op de beroepsloopbaan

De algemene tevredenheid van de universitaire studenten over hun studie blijft al jaren onverminderd hoog. Op een schaal van 1 tot 5 drukken studenten hun tevredenheid uit in een gemiddelde score van 4,1. Thema’s die opvallen zijn tevredenheid over de voorbereiding op de beroepsloopbaan en de stagebegeleiding en -voorbereiding. Deze thema's behoren tot de sterkere stijgers ten opzichte van 2018. De tevredenheid over de voorbereiding op de beroepsloopbaan is na een aantal stabiele jaren nu gestegen van 3,2 in 2018 naar 3,3 in 2019. De tevredenheid over de stagebegeleiding en –voorbereiding vanuit de opleiding is toegenomen van 3,3 (2018) naar 3,4 (2019). De stage-ervaring die wordt opgedaan tijdens de opleiding krijgt met een 4,0 één van de hoogste waarderingen in de NSE 2019.

Student van particuliere hbo is tevreden over opleiding

Ook bij de deelnemende niet-bekostigde (particuliere) hbo-opleidingen is de tevredenheid onverminderd hoog gebleven. Net als in 2018 is de gemiddelde score waarmee de tevredenheid wordt uitgedrukt een 4,1. Ook hier scoort de voorbereiding op de beroepsloopbaan hoog (4,1). Op alle onderwerpen is dit jaar een geringe toename in tevredenheid te zien ten opzichte van 2018.

Alleen resultaten universitaire en niet-bekostigde hbo-opleidingen

Dit jaar zijn alleen de resultaten van de universitaire en niet-bekostigde hbo-opleidingen beschikbaar. De bekostigde hogescholen besloten vanwege problemen tijdens de afnameperiode van het onderzoek, niet verder deel te nemen. De problemen kwamen voort uit de nieuwe privacywetgeving (AVG) en technische fouten bij de uitvoering door het gehuurde onderzoeksbureau. Universiteiten en het niet-bekostigde hoger beroepsonderwijs zagen een oplossing in een vervolgtraject met herstelwerkzaamheden in de verzamelde data. Om tot valide en betrouwbare resultaten over de universitaire en niet-bekostigde hbo-opleidingen te komen, is de kwaliteit van de resultaten zowel voor als na de herstelwerkzaamheden gecontroleerd en betrouwbaar bevonden door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Op Studiekeuze123.nl/nse kunt u de resultaten per opleiding bekijken, vergelijken in het NSE Dashboard of zelf aan de slag gaan met het NSE Benchmarkbestand.

Delen via:

Meer nieuws

Het selecteren van masterstudenten wordt steeds gebruikelijker.
woensdag | 8 juli 2020
Het jaarverslag geeft inzicht in de besteding van de ontvangen subsidie.