Studenten tevreden over het hoger onderwijs

Nieuws 23 jun., 2021

Auteur: Studiekeuze123 · leestijd 4 min · 1041 keer gelezen

Vandaag maken we de resultaten van de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête bekend. Ruim 330.000 hbo- en wo-studenten gaven hun mening over de opleiding en onderwijsinstelling waar ze studeren. Hoewel het een bijzonder jaar was waarin veel onderwijs op afstand werd gegeven, is bijna driekwart van de studenten toch tevreden over het hoger onderwijs.

Studenten zijn tevreden over hun opleiding

Ruim 78% van de 137.000 universiteitsstudenten en 66% van de 195.000 hogeschoolstudenten geeft aan (zeer) tevreden te zijn over hun opleiding in het algemeen. De studenten is ook gevraagd naar hun tevredenheid over specifieke aspecten van hun opleiding zoals de inhoud of de sfeer en ze kregen stellingen voorgelegd over bijvoorbeeld hun docenten en de aansluiting op de beroepspraktijk. De hbo-studenten zijn over een aantal aspecten iets minder tevreden dan de wo-studenten. Ongeveer 2% van de deelnemers studeert aan een niet bekostigde (particuliere) opleiding. Deze studenten zijn op sommige punten juist iets tevredener.

Deskundige docenten en een gevoel van betrokkenheid

Positieve uitschieters worden gevonden in de waardering van docenten en het gevoel van betrokkenheid en contact met de opleiding. Bijna 85% van alle studenten is eens met de stelling dat docenten inhoudelijk deskundig zijn. Ook is bijna 85% het eens met de stelling zich veilig te voelen om zichzelf te zijn op de onderwijsinstelling waar ze studeren. Daarnaast geeft driekwart aan dat de docenten ervoor zorgen dat het prettig is om vragen te stellen en dat ze veel kennis hebben over de beroepspraktijk. Verder is bijna driekwart van de studenten het ermee eens dat de opleiding open staat voor feedback van studenten. Over de inhoud van de opleiding is ruim 80% van de wo-studenten en studenten bij niet-bekostigde (particuliere) opleidingen en ruim 70% van de hbo-studenten opleidingen tevreden tot zeer tevreden.

“Studenten zijn in het afgelopen studiejaar over het geheel genomen tevreden met de studie die ze volgen aan het hoger onderwijs. Ze spreken ook veel waardering uit voor hun docenten en dat is mooi om te zien.” Ingrid Kolkhuis Tanke, Directeur-bestuurder Stichting Studiekeuze123

Figuur met resultaten op de vraag 'Hoe tevreden ben jij met je opleiding in het algemeen?'

Figuur 1.   Resultaten ‘Hoe tevreden ben jij met je opleiding in het algemeen?’

Soms iets minder tevreden

De studenten zijn niet over alle aspecten van hun studie even tevreden. De ruimte om zelf vorm te geven aan je programma scoort bijvoorbeeld minder hoog. De helft van de studenten is hier (zeer) tevreden over, 17% (zeer) ontevreden en 32% is neutraal. Waar studenten verder op vrijwel alle onderdelen tevreden zijn over hun docenten, is een krappe minderheid van 49% het eens met de stelling dat docenten hen inspireren.

Tevredenheid van hbo-studenten en wo-studenten apart bekeken

Een ruime meerderheid van 76% van de wo-studenten is het (zeer) eens met de stelling dat docenten in staat zijn de lesstof goed in het Engels over te brengen. Van de hbo-studenten is 56% het hier (zeer) mee eens. Een minderheid van 45% van wo-studenten is (zeer) tevreden over de voorbereiding op de beroepsloopbaan. Van de hbo-studenten, is een meerderheid van 56% hier (zeer) tevreden over. Ruim driekwart (76%) van de studenten van de niet bekostigde opleidingen, zijn (zeer) tevreden over de aansluiting op de beroepspraktijk. Ook op andere punten onderscheiden hbo-studenten en wo-studenten zich in hun tevredenheid over specifieke aspecten van hun opleiding. In Figuur 2 zijn enkele opvallende resultaten uitgelicht.

Figuur 2. Tevredenheidsscores opgedeeld in hbo- en wo-studenten.

Figuur 2.  Tevredenheidsscores opgedeeld in hbo- en wo-studenten

Coronajaar en nieuwe vragenlijst

De jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) wordt georganiseerd door Stichting Studiekeuze123. De enquête is afgelopen jaar in de periode van 18 januari t/m 14 maart 2021 afgenomen. Er werden meer dan 840.000 studenten uitgenodigd om deel te nemen en de enquête werd door ruim 39% ingevuld. Een hoge respons in vergelijking tot andere jaren. Er is dit jaar met een nieuwe vragenlijst gewerkt die door vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, studentenbonden en Stichting Studiekeuze123 is ontwikkeld. Dat betekent dat er geen zuivere vergelijkingen met eerdere jaren gemaakt kunnen worden. In maart 2020 is bij wet geborgd dat alle NVAO-geaccrediteerde bekostigde opleidingen in Nederland deelnemen aan de NSE. De niet bekostigde opleidingen kunnen vrijwillig deelnemen. Onderzoeksbureau MWM2 voerde voor het eerst het onderzoek uit. Daarnaast was het natuurlijk ook een bijzonder jaar vanwege corona. Onderwijsinstellingen waren gesloten en veel onderwijs werd op afstand gegeven.

Studiekeuzevoorlichting en verbeteren van het onderwijs

Studiekeuze123 gebruikt de resultaten voor landelijke studiekeuzevoorlichting aan toekomstige studenten op Studiekeuze123.nl. Onderwijsinstellingen kunnen naast een vaste kern van vragen ook zelf vragen toevoegen om inzicht te krijgen in de tevredenheid van studenten over specifieke aspecten van hun onderwijs. Zij gebruiken de resultaten vooral voor kwaliteitszorg.

Zelf de resultaten bekijken

De resultaten zijn voor derden vrij toegankelijk. Op het NSE Dashboard zijn gegevens te bekijken en vergelijken. Ook kan op Studiekeuze123.nl het NSE Benchmarkbestand (SPSS) opgevraagd worden.

Studiekeuze123 en de Nationale Studenten Enquête

Studiekeuze123 is een onafhankelijke stichting die volledig wordt gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De stichting is opgericht op initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, studenten en hoger onderwijsinstellingen. Studiekeuze123.nl biedt complete en betrouwbare informatie over alle erkende opleidingen aan hogescholen en universiteiten in Nederland en is de vergelijkingssite voor het hoger onderwijs. De Nationale Studenten Enquête is een grootschalig landelijk onderzoek waarin naar de mening wordt gevraagd van studenten in het hoger onderwijs over hun opleiding en onderwijsinstelling. Studiekeuze123 is al sinds 2009 verantwoordelijk voor de Nationale Studenten Enquête.

Delen via: