Resultaten NSE 2019 van universiteiten en niet-bekostigde hogescholen betrouwbaar

Nieuws 18 okt., 2019

leestijd 2 min

Resultaten NSE 2019 van universiteiten en niet-bekostigde hogescholen betrouwbaar

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft na twee uitgevoerde reviews geconcludeerd dat de gecorrigeerde resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2019 gepubliceerd kunnen worden en van hetzelfde kwaliteitsniveau zijn als vorige jaren. Op 23 oktober zullen de resultaten van de NSE 2019 van de universiteiten en het niet-bekostigd onderwijs gepubliceerd worden.

AVG en problemen uitvoering

Begin april 2019 kreeg het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de opdracht van Studiekeuze123 om een onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van de resultaten van de NSE 2019 uit te voeren. Vanwege wijzigingen in de opzet en problemen bij de uitvoering van de vragenlijst door het ingehuurde onderzoeksbureau is er twijfel ontstaan of de uitkomsten voldoende betrouwbaar en valide zijn om te kunnen publiceren. CBS heeft onderzocht of de resultaten van de NSE 2019 geschikt zijn voor publicatie en of er mogelijkheden zijn tot herstel van de data om deze alsnog publicabel te maken. Het CBS heeft de bevindingen gepubliceerd in de Review Nationale Studenten Enquête 2019.

Reparatie

In de review geeft het CBS aan dat er herstel mogelijkheden zijn, zodat de NSE 2019 resultaten toch gepubliceerd kunnen worden. Volgend op het advies van CBS uit deze review zijn de NSE resultaten in opdracht van Studiekeuze123 door I&O Research in samenwerking met Ipsos gerepareerd. In dit herstel zijn alleen de resultaten van de universiteiten en het niet-bekostigd hbo onderwijs meegenomen. De bekostigde hogescholen besloten niet verder deel te nemen aan de NSE 2019 en hebben Studiekeuze123 verzocht de opgehaalde respons te vernietigen. Aansluitend heeft CBS op verzoek van Studiekeuze123 een tweede review uitgevoerd op de resulterende NSE resultaten. Bekijk Review NSE 2019 universiteiten en Review NSE 2019 niet-bekostigd onderwijs.

Publicatie NSE 2019

De rapportages van de tweede review zijn o.a. voorgelegd aan de VSNU en het NRTO. Op basis van de bevindingen van het CBS concludeert Studiekeuze123 dat de gecorrigeerde resultaten van de NSE 2019 gepubliceerd kunnen worden en van hetzelfde kwaliteitsniveau zijn als wanneer de NSE 2019 zonder problemen zou zijn uitgevoerd. In haar rapportages maakt CBS opmerkingen ten aanzien van de representativiteit van de data naar type student en opleidingsvorm. Deze opmerkingen zijn generiek, en niet specifiek gerelateerd aan de reparatie van de bestanden. Studiekeuze123 neemt de aanbevelingen ter harte voor de toekomst. Dit betekent dat de NSE resultaten van de universiteiten en het niet-bekostigde onderwijs op 23 oktober 2019 zullen worden gepubliceerd.


Delen via: