Kwaliteit van data staat voorop

Nieuws 27 mrt., 2019

leestijd 3 min

Reactie op berichtgeving in verschillende media over de kwaliteit van de Nationale Studenten Enquête.

De Nationale Studenten Enquête (NSE) 2019 wordt voor studenten van universiteiten en privaat hoger onderwijs met twee weken verlengd. Daarnaast worden de onderzoeksresultaten na afronding van de NSE door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzocht op betrouwbaarheid. De Vereniging Hogescholen (VH) werkt niet verder mee aan de uitvoering van de enquête.

Problemen in de enquête

Tijdens de NSE 2019 zijn door Studiekeuze123 en door onderwijsinstellingen verschillende problemen geconstateerd in de enquête en in de samenwerking met onderzoeksbureau Ipsos. Als gevolg van de nieuwe privacywetgeving (AVG) moest de enquête dit jaar anders ingericht worden. Hierdoor liep Ipsos tegen problemen aan. Daarnaast heeft Ipsos programmeerfouten gemaakt waar studenten bij het invullen veel last van hebben ervaren en waardoor onderwijsinstellingen de respons moeilijk konden monitoren. Ook bleef de respons achter en ontstonden twijfels over de betrouwbaarheid van de ingevulde resultaten.

Tussentijdse controle

Vlak na de start van de NSE zijn maatregelen genomen om de problemen op te lossen en de kwaliteit en voortgang van de NSE te borgen. Om de impact van de ervaren problemen op de resultaten in kaart te brengen, heeft Studiekeuze123 verder tijdens het lopende onderzoek al een tussentijdse controle op de kwaliteit van de onderzoeksresultaten laten uitvoeren. De kwaliteit van de NSE 2019 mag immers niet ter discussie staan.

Gekozen voor vervolgtraject

In de resultaten van het tussentijdse onderzoek zijn enkele tekortkomingen gevonden. Zo bleek dat studenten hun opleidingen in een keuzemenu niet konden vinden en dus handmatig hun opleiding moesten invullen. Dit is vervelend, maar levert geen foute resultaten op. De ingevulde studentgegevens kunnen nog aan de juiste studierichtingen gekoppeld worden. Studiekeuze123, de  Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zien dus vooralsnog genoeg aanknopingspunten om de resultaten te herstellen in een vervolgtraject.

Onafhankelijk onderzoek door CBS

Tijdens de onderzoeksperiode werd in samenspraak met de deelnemende partijen al besloten om na afronding van de NSE een vervolgonderzoek uit te laten voeren door het CBS naar de kwaliteit van alle NSE-resultaten. Om daarnaast de achterblijvende respons te compenseren, is de NSE met twee weken verlengd. De onderzoeksresultaten worden grondig gecontroleerd en waar nodig hersteld. Alleen bij een volledige garantie dat de resultaten betrouwbaar zijn, worden ze gepubliceerd. De kwaliteit van de data staat voorop.

Alles voor een goed resultaat

We benadrukken het grote belang van de NSE als bron van studiekeuze-informatie en kwaliteitszorg. Opleidingen en studenten hebben de afgelopen weken veel tijd en energie gestoken in het promoten en invullen van de enquête. Ruim 230.000 studenten hebben de enquête reeds ingevuld. Studiekeuze123, de VSNU en de NRTO vinden dat er recht gedaan moet worden aan de mening van deze studenten en geven aan dat de conclusie dat de resultaten onbetrouwbaar zijn, veel te voorbarig is. Met elkaar willen we alles in het werk stellen om de huidige resultaten niet verloren te laten gaan. Studiekeuze123, de  VSNU en de NRTO zien in deze verlenging en het vervolgonderzoek de beste oplossing om ook in 2019 een valide en betrouwbare uitkomst te realiseren.

De Nationale Studenten Enquête

De Nationale Studenten Enquête wordt jaarlijks georganiseerd door Stichting Studiekeuze123 en uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos (voorheen GfK). In de Nationale Studenten Enquête geven hbo- en wo-studenten hun mening over hun opleiding. De resultaten wordt door Studiekeuze123 en verschillende andere studiekeuzepartijen gebruikt voor studiekeuzevoorlichting. Universiteiten en hogescholen gebruiken de resultaten voor het verbeteren van hun onderwijs.

 

Delen via: