Nationale Studenten Enquête 2020 geannuleerd

Nieuws 20 mrt., 2020

leestijd 2 min

Ook in het hoger onderwijs zijn maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit heeft vanzelfsprekend gevolgen voor het hoger onderwijs. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft gisteren een aantal maatregelen aangekondigd om deze zo goed mogelijk op te vangen. Een van de maatregelen is om de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2020 geen doorgang te laten vinden.

De minister -Ingrid van Engelshoven- zegt hierover het volgende: “De afgelopen tijd zijn er veel inspanningen gepleegd om de Nationale studentenenquête (NSE) van dit jaar door te kunnen laten gaan. Inmiddels is de wetswijziging hiervoor van kracht en waren alle benodigde voorbereidingen getroffen door Studiekeuze123. Helaas is er nu sprake van overmacht en is samen met de koepels en studentenbonden besloten om de NSE van aankomend jaar geen doorgang te laten vinden. Het organiseren van een studenttevredenheidsenquête in tijde van een coronacrisis zou waarschijnlijk geen valide resultaten opleveren. Bovendien willen instellingen nu al hun energie kunnen inzetten op het zo goed mogelijk organiseren van het onderwijs. Het is daarom niet verstandig hen ook nog te belasten met de inspanningen die zij zouden moeten plegen voor het goed kunnen organiseren van de NSE.”

De aangekondigde maatregelen zijn ook voorzien van uitleg waarmee hier in de praktijk invulling aan gegeven kan worden. Hierin staat de volgende toelichting bij de maatregel om de NSE 2020 niet door te laten gaan: "Alle inspanningen van instellingen zijn op dit moment erop gericht dat het reguliere onderwijs zo goed als mogelijk doorgang kan vinden. Omdat het organiseren van de NSE ook om inspanningen van instellingen vraagt (aanleveren gegevens, promotie voor het invullen van de NSE, communicatie), is besloten de NSE van dit jaar geen doorgang te laten vinden. Een extra reden hierbij is dat de NSE van dit jaar gehouden zou worden in de periode van 20 april t/m juni, waarbij er een groot risico zou zijn dat in de context van de uitzonderlijke maatregelen die nu genomen worden, de uitkomsten van de NSE niet valide zouden zijn.”

Natuurlijk hebben we vanuit Studiekeuze123 begrip voor deze maatregel.

Lees hier de volledige Kamerbrief COVID-19 aanpak hoger onderwijs en het ondersteunende Servicedocument HO - aanpak Coronavirus COVID-19.

Categorieën
Delen via: