Nationale Studenten Enquête 2017 van start!

Nieuws 16 jan, 2017

leestijd 2 min

Studeren in het hoger onderwijs is meer dan je tentamen halen, opdrachten inleveren en een scriptie schrijven. Studenten zouden zichzelf, elkaar en hun docenten moeten uitdagen om het beste naar boven te halen, stelt Bussemaker in haar Strategische Agenda. Maar gebeurt dat ook? Vanaf 16 januari tot en met 12 maart mogen studenten hierover – naast vele andere aspecten - hun mening geven in de Nationale Studenten Enquête. De studentenoordelen worden op 18 mei 2017 openbaar gemaakt op Studiekeuze123.nl. Hogescholen en universiteiten gebruiken de resultaten om het onderwijs te verbeteren.

Ruim 730.000 studenten worden uitgenodigd

In het landelijke onderzoek worden dit jaar 730.149 studenten van 70 hogescholen en universiteiten in Nederland uitgenodigd hun mening te geven over hun studie en hogeschool of universiteit. “Dit gebeurt elk jaar massaal; in 2016 deed maar liefst 42,9% van de studenten mee aan de Nationale Studenten Enquête (NSE)”, aldus Ingrid Kolkhuis Tanke, directeur Studiekeuze123. Hoe beoordelen zij bijvoorbeeld hun docenten, de inhoud van de opleiding of de voorbereiding op de loopbaan?

Nieuw dit jaar zijn de onderwerpen ‘uitdagend onderwijs’ en ‘internationalisering’.

Haalt de opleiding het beste uit haar student?

Om te achterhalen in hoeverre studenten tevreden zijn over het uitdagende karakter van het onderwijs, zijn dit jaar vragen toegevoegd als ‘hoe tevreden ben je over de mate waarin studenten elkaar inspireren om goed te presteren’ en ‘hoe tevreden ben je over de mate waarin je opleiding de ruimte geeft om in de studie je eigen interesse te volgen’.

Hoe internationaal georiënteerd is het onderwijs?

Van studenten wordt verwacht dat zij beschikken over kennis en vaardigheden waarmee ze in internationale contexten in binnen- en buitenland uit de voeten kunnen. In de NSE 2017 zijn daarom nieuwe vragen opgenomen, waaronder ‘hoe tevreden ben je over de mate waarin je wordt gestimuleerd in het buitenland te gaan studeren’ en ‘hoe tevreden ben je over de mate waarin in het studieprogramma aandacht wordt besteed aan internationale aspecten’.

Over de Nationale Studenten Enquête

De NSE is het grootschalige landelijke onderzoek waarin jaarlijks studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding en instelling. De NSE valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123. Het onderzoek wordt uitgevoerd door GfK. De resultaten van de NSE worden vanaf 18 mei getoond op www.studiekeuze123.nl en komen in een rapport beschikbaar. Ook worden ze opgenomen in de Studiekeuzedatabase. Partijen waaronder Elsevier, Qompas en Keuzegids (C.H.O.I.) brengen eigen publicaties uit, gebruikmakend van deze database.

Lees meer over de NSE.

Delen via:

Meer nieuws

De minister van onderwijs zoekt studenten om in vier maanden tijd een plan te bedenken waa...
Opleidingen, beschikbare capaciteit en aantal selectiepogingen zijn bekend.