Meer eerstejaarsstudenten

maandag | 30 januari 2017

Meer eerstejaarsstudenten

In tegenstelling tot vorig jaar zijn er dit collegejaar weer meer eerstejaarsstudenten begonnen met studeren. Bijna 99.000 studenten zijn begonnen aan een opleiding van een hogeschool, een stijging van 5% (5.000 studenten). Bij de universiteiten is er sprake van een stijging van 8%. Daar zijn 47.000 eerstejaars begonnen.

Associate degree in de lift

Op de hogescholen zit de instroom van studenten in Associate degree-opleidingen in de lift. De instroom is daar gestegen met 23%. Ook zijn er meer deeltijdstudenten gestart. De instroom steeg daar met 5%. De nieuwe studenten bij hogescholen komen van de havo (+8%) en van het mbo (+6%).

Bij universiteiten komt een deel van de stijging door de toestroom van internationale studenten (+27%). Het aantal vwo-leerlingen dat start aan een universiteit stijgt ook (+5%). Daarnaast zijn er ruim 42.000 studenten in 2016 begonnen aan een masterstudie. Dit is ook een lichte toename van 2%.

Effect hervorming studiefinanciering

De instroom van eerstejaarsstudenten bij hbo-opleidingen, is nu op het niveau van 2012. Bij universiteiten ligt het aantal eerstejaars iets boven het niveau van 2012. In 2012 kondigde het kabinet aan dat zij de studiefinanciering wilde hervormen. In de jaren 2013 en 2014 namen minder studenten een tussenjaar om zo direct te starten met behoud van de basisbeurs. Dit veroorzaakte een piek van eerstejaars in 2013 en 2014. In 2015 daalde het aantal eerstejaars hierdoor weer. Minister Bussemaker geeft aan het goed nieuws te vinden dat het herstel zich nu voordoet en zelfs eerder en sterker dan verwacht.

Instroom pabo stijgt

Na een daling vorig jaar (-32%) is er nu weer een stijging te zien van 8% van het aantal studenten dat begonnen is aan een pabo. De daling van vorig jaar was te wijten aan de verscherpte toelatingseisen om zo de uitval te verminderen. De uitval onder pabo-studenten is ook afgenomen dit jaar; waar eerst bijna 36% van de eerstejaars uitviel, is dat nu nog 27%.

Hoeveel eerstejaars heeft jouw studie?

Wil je weten hoeveel eerstejaarsstudenten jouw studie heeft? Zoek je opleiding dan in de matchfinder van Studiekeuze123!

Bron: Rijksoverheid

Delen via:

Meer nieuws

donderdag | 10 november 2016
Jaarlijks gaan ongeveer 1.000 jongeren vanuit Aruba, Curaçao, St. Maarten en Caribisch Ned...
Het CBS heeft het onderzoek naar de kwaliteit van de resultaten van de NSE 2019 gepublicee...