Meer dan helft van de studenten leent om te sparen

Nieuws 5 sep, 2017

leestijd 2 min

Behalve voor hun studie gebruikt 54% van de studenten hun lening ook om te sparen. Bijna 40% geeft aan dat zij dit doen omdat de rente op de lening zo laag is. Dit blijkt uit het Nibud-onderzoek naar de financiële situatie van studenten. De invoering van het studievoorschot heeft er voor gezorgd dat twee keer zoveel studenten zijn gaan lenen: In 2015 had 30% van de eerste- en tweedejaars een rentedragende lening. Van de huidige eerste- en tweedejaars is dat opgelopen naar 62%. Uit het onderzoek blijkt verder dat 56% van de eerste- en tweedejaars studenten thuis is blijven wonen. In het vorige onderzoek was dit nog 39%.

Lenen lijkt normaal

Het Nibud geeft aan dat door het studievoorschot en de lage rente het voor studenten vanzelfsprekend lijkt om geld te lenen. Ook blijven zij vaker thuis wonen en krijgen zij vaker een financiële bijdrage van hun ouders. Het aantal studenten dat is gaan werken, is niet anders geworden, maar de studenten die werken maken wel meer uren dan in 2015. 73% van de studenten uit het onderzoek heeft een studieschuld. De motieven om te lenen zijn divers: het betalen van de noodzakelijke lasten (60%), geen of onvoldoende bijdrage mogelijk van ouders (bijna de helft), de gunstige leenvoorwaarden (44%). Ruim een kwart van de studenten met een studievoorschot leent het maximale bedrag zonder te kijken of dit bedrag daadwerkelijk nodig is.

Sparen voor ná je studie

Meer dan de helft van de studenten dat leent, spaart deels van het bij DUO geleende geld. De redenen hiervoor zijn:

  • Reserves voor ná de studie (43%)
  • Aankoop van een huis (15%)
  • Omdat de rente zo laag is (39%

Gemiddeld sparen studenten EUR 146,- per maand.

Wie betaalt wat?

Voor 39% van de studenten betalen de ouders het collegegeld. De zorgverzekering wordt voor 34% van de studenten gefinancierd door de ouders. De eerste- en tweedejaars hebben zelf iets meer te besteden sinds 2015. Bedroegen de totale inkomsten (bijdrage ouders + studiefinanciering + bijbaan) in 2015 nog EUR 695,-, in 2017 is dit opgelopen naar EUR 770,-. De grootste verklaring voor deze stijging zit bij de hoogte van de studiefinanciering; deze is gestegen van EUR 459,- in 2015 naar EUR 597,- in 2017.

Geldwijzer

Het Nibud heeft een handig boekje uitgebracht met daarin alle zaken rondom het studievoorschot, studeren en financiën. Dit boekje, genaamd Geldwijzer Studenten, is gratis online verkrijgbaar.

Meer informatie

Wil je meer weten over de kosten van studeren? Bekijk dan ook onze Wegwijzer Studiekiezen.

Bron: Nibud

Delen via:

Meer nieuws

De minister van onderwijs zoekt studenten om in vier maanden tijd een plan te bedenken waa...
Opleidingen, beschikbare capaciteit en aantal selectiepogingen zijn bekend.