Instroom studenten weer op oude niveau na invoering leenstelstel

Studiekeuze123
Maandag, 12 juni 2017

Vorig jaar daalde het aantal eerstejaarsstudenten in de voltijd bacheloropleidingen nog scherp, maar dit jaar is de instroom met ruim 7% gestegen, blijkt uit cijfers van het ministerie van OCW. Hiermee is de instroom weer op het niveau van vóór het invoeren van het studievoorschot. Ook de instroom van studenten met een functiebeperking ligt weer op het oude niveau. Vorig jaar daalde dit nog van 26% naar 21%, maar nu ligt het ook 23%.

Studenten besteden meer tijd aan studie

Uit de cijfers blijkt verder dat studenten meer tijd besteden aan hun studie dan voorheen. Studenten zijn niet meer gaan werken en het aantal studenten dat werkt naast de studie is ook niet veranderd. De uitval en switch in het eerste jaar is gedaald van 32,5% naar 31,6%. De studievoortgang is in het hbo gestegen en in het wo gestabiliseerd.

Minder hoge leningen

Het aantal studenten dat gebruikt maakt van het studievoorschot is gestegen van 38% vorig jaar naar 46% dit jaar. Daar staat tegenover dat het aantal studenten dat de maximale lening heeft, is gedaald naar 31% t.o.v. 42% in 2006.

Instroom vanuit mbo stabiliseert

Na jaren van daling is de directe doorstroom van mbo-studenten naar het hbo gestabiliseerd. Financiële motieven spelen bij deze groep studenten een belangrijke rol. Enerzijds lonkt de arbeidsmarkt en anderzijds is er onder mbo-studenten een grotere leenaversie dan bij havisten en vwo'ers. Dit lijkt ervoor te zorgen dat mbo'ers liever niet lenen om verder te leren zich ook niet laten overhalen door bijv. een aanvullende beurs of voorlichting. Minister Bussemaker wil, samen met studentenorganisaties, kijken hoe deze leenaversie gerichter kan worden aangepakt. Wel is gebleken dat mbo'ers - dankzij de ov-studentenkaart die nu ook voor hen beschikbaar is - wel vaker een opleiding overwegen die anders te ver weg zou zijn.

Bron: Ministerie OCW