Jaarverslag 2019 beschikbaar

Nieuws 8 jul, 2020

leestijd 1 min

Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van het hoger onderwijs – verenigd in de Vereniging Hogescholen (VH), Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) – en de studentenorganisaties Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap draagt zorg voor de financiering van Stichting Studiekeuze123. Zij ziet gegevensverzameling over het hoger onderwijs en de ontsluiting voor publieke doeleinden als een belangrijke taak van de overheid waar Studiekeuze123 concrete invulling aan geeft. Stichting Studiekeuze123 heeft om die reden de status van algemeen nut beogende instellingen (ANBI goede doelen). Lees meer over de bestuurlijke organisatie van Studiekeuze123.

Aan het dragen en behouden van deze ANBI-status zijn voorwaarden verbonden. Zo moet de stichting o.a. haar contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten publiceren. Op deze wijze krijgt het publiek inzicht in het functioneren van de organisatie. Deze informatie deelt Studiekeuze123 op de website en in de jaarverslagen. We geven in de jaarverslagen inzicht in de besteding van de subsidie  aan de hand van een beschrijving van de activiteiten die plaatsvonden in het betreffende jaar. Daarnaast wordt in de jaarverslagen een financiële verantwoording en jaarrekening opgenomen en voorzien van een toelichting.

Alle jaarverslagen van de stichting zijn hier te vinden. Het jaarverslag van 2019 is hier recent aan toegevoegd.

Delen via:

Meer nieuws

Hoe heeft corona het studiekeuzeproces beïnvloed?
Opleidingen, beschikbare capaciteit en aantal selectiepogingen zijn bekend.