Halvering collegegeld: wetsvoorstel aangenomen

woensdag | 11 juli 2018

Begin jij in september 2018 voor het eerst aan een bacheloropleiding aan een universiteit of hogeschool? Dan kom jij waarschijnlijk in aanmerking voor verlaging van het collegegeld in jouw eerste studiejaar! De Eerste kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen.

Wat zijn de voorwaarden voor halvering van het collegegeld?

De halvering van het eerste jaar collegegeld moet gaan gelden voor elke student die:

  • in of na studiejaar 2018-2019 voor het eerst begint met een opleiding aan een hogeschool of universiteit;
  • start met een bacheloropleiding of een associate degree;
  • het wettelijk collegegeld betaalt (voltijdstudenten, duale studenten, deeltijdstudenten, studenten aan de Open Universiteit en studenten aan university colleges die niet het (hogere) instellingscollegegeld betalen).

Lees meer.

Ook halvering tweede jaar en masteropleiding bij lerarenopleidingen

Voor studenten die starten met een lerarenopleiding, geldt dat zij ook het tweede jaar in aanmerking komen voor halvering van het collegegeld én vanaf 2021-2022 ook voor halvering van het collegegeld in het eerste masterjaar van een lerarenopleiding.

Lees meer

Wanneer gaat de halvering van het collegegeld in?

Deze verandering gaat in vanaf studiejaar 2018-2019.

Bron: Rijksoverheid

Delen via:

Meer nieuws

Het selecteren van masterstudenten wordt steeds gebruikelijker.
woensdag | 8 juli 2020
Het jaarverslag geeft inzicht in de besteding van de ontvangen subsidie.