Corona en studiekeuze 2021 - Dit moet jij weten

Nieuws 15 mrt., 2021

Auteur: Studiekeuze123 · leestijd 4 min · 14753 keer gelezen

**Dit bericht wordt steeds geüpdatet bij nieuwe ontwikkelingen.**

Corona is nog steeds van invloed op ons leven. Ook in het (hoger) onderwijs worden maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor de mensen die bezig zijn met hun studiekeuze. In dit bericht attenderen we je op landelijke maatregelen of ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op jouw studiekeuze of studentenleven in het hoger onderwijs.

Bindend studieadvies tijdens coronacrisis

Mogelijk zorgen corona en het bindend studieadvies (BSA) voor extra druk bij eerstejaarsstudenten. Voor het studiejaar 2020-2021 gelden de volgende maatregelen voor de BSA:

  • Hogescholen geven de mogelijkheid de BSA-norm te halen in het volgend studiejaar. Dat betekent dus dat je meer tijd krijgt om het benodigde aantal studiepunten te halen. 
  • Blijkt een studie toch niet bij je te passen? Dan zetten hogescholen zich in om je zo goed mogelijk te begeleiden en te adviseren. Zo zorgen ze ervoor dat je met zo min mogelijk vertraging naar een andere opleiding kunnen overstappen.

Doorstroom van bachelor naar master

Je kunt als student doorstromen naar de master als je het bachelordiploma hebt. Maar  in deze coronatijd moeten veel studenten onderdelen van de bacheloropleiding nog afronden. Geldt dit ook voor jou? Dan mg je onder voorwaarden toch starten met de masteropleiding. Dit is een tijdelijke maatregel. Voorwaarde is dat je binnen een vastgestelde periode (van maximaal 1 jaar) het bachelordiploma haalt.

Deze en andere maatregelen staan in het servicedocument voor hoger onderwijs. Doel van de maatregelen is om de doorstroom in het onderwijs zo goed mogelijk te organiseren.

Overige maatregelen voor studenten hoger onderwijs

De coronacrisis heeft ook invloed op de studie(resultaten) van studenten die op dit moment aan het studeren zijn. Bijvoorbeeld op hun stage, studievoortgang of op hun geldzaken. Hogescholen, universiteiten en de overheid proberen de studenten zo goed mogelijk te helpen. Op deze pagina van Rijksoverheid lees je meer over de maatregelen rond stages, reizen en reisproduct, studieadvies en doorstroom, financiële regelingen en de regels in studentenhuizen.

Online open dagen en voorlichtingsactiviteiten

De open dagen en andere voorlichtingsactiviteiten worden nog steeds vrijwel allemaal online georganiseerd. Hierbij doen hogescholen en universiteiten hun best om een compleet en realistisch beeld te geven van wat je kunt verwachten als je bij hen gaat studeren. Ook is het vaak mogelijk om met studenten, docenten, medewerkers of studieadviseurs in contact te komen, zodat je hen vragen kunt stellen. In onze landelijke Open dagen kalender hebben we de voorlichtingsactiviteiten van alle hogescholen en universiteiten voor je verzameld.

Centrale eindexamens gaan door, maar met versoepelingen

De centrale eindexamens gaan dit jaar door. Door de bijzondere situatie gaan er wel wat dingen anders dan anders. De Rijksoverheid heeft de uitgebreide pagina Eindexamens 2021, waarop ze alle wijzigingen beschrijven. Daarnaast is een toelichting voor scholen op de aangekondigde maatregelen te vinden in het Servicedocument examens 2021.

Hieronder een korte samenvatting:

  • Het tweede tijdvak wordt verlengd naar 10 dagen. Zo kunnen leerlingen die ziek zijn of in quarantaine zitten in het eerste tijdvak, het examen afleggen in het tweede tijdvak. Ook kunnen leerlingen 1 of meerdere vakken doorschuiven naar het tweede tijdvak, zodat voor deze vakken meer voorbereidingstijd is.
  • Alle eindexamenkandidaten krijgen een extra herkansing voor het centraal examen.
  • Leerlingen mogen 1 vak niet laten meetellen voor het bepalen van de uitslag. Dat mag geen kernvak zijn.
  • Om leerlingen extra ondersteuning te bieden bij de voorbereiding op het examen, wordt er geld vrijgemaakt voor scholen om extra begeleiding te organiseren. Daarnaast wordt per 1 maart een nieuw online platform gelanceerd waar examenlesstof wordt uitgelegd.

Nationaal Programma Onderwijs is er ook voor het hoger onderwijs

"De huidige generatie leerlingen en studenten verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Daarom heeft het kabinet besloten tot een Nationaal Programma Onderwijs. Hiervoor wordt in totaal 8,5 miljard euro geïnvesteerd. En daarnaast 645 miljoen euro structureel om de hogere studentenaantallen te compenseren. Het Nationaal Programma Onderwijs is gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, op het inhalen én compenseren van vertraging, en op het ondersteunen van iedereen in het onderwijs die het moeilijk heeft." Bron: Aankondiging Nationaal Programma Onderwijs (nieuwsbericht)

Er zijn allerlei maatregelen aangekondigd als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs. Die worden op korte termijn uitgewerkt. De meest actuele informatie en ontwikkelingen vind je op Rijksoverheid.nl.

Categorieën
Delen via: