Corona en studiekeuze 2021 - Dit moet jij weten

Nieuws 25 feb., 2021

Auteur: Studiekeuze123 · leestijd 3 min · 7825 keer gelezen

**Dit bericht wordt steeds geüpdatet bij nieuwe ontwikkelingen.**

Corona is nog steeds van invloed op ons leven. Ook in het (hoger) onderwijs worden maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor de mensen die bezig zijn met hun studiekeuze. In dit bericht geven we een overzicht van de landelijke maatregelen die van invloed kunnen zijn op jouw studiekeuze of studentenleven.

Online open dagen en voorlichtingsactiviteiten

De open dagen en andere voorlichtingsactiviteiten worden nog steeds vrijwel allemaal online georganiseerd. Hierbij doen hogescholen en universiteiten hun best om een compleet en realistisch beeld te geven van wat je kunt verwachten als je bij hen gaat studeren. Ook is het vaak mogelijk om met studenten, docenten, medewerkers of studieadviseurs in contact te komen, zodat je hen vragen kunt stellen. In onze landelijke Open dagen kalender hebben we de voorlichtingsactiviteiten van alle hogescholen en universiteiten voor je verzameld.

Centrale eindexamens gaan door, maar met versoepelingen

De centrale eindexamens gaan dit jaar door. Door de bijzondere situatie gaan er wel wat dingen anders dan anders. De Rijksoverheid heeft de uitgebreide pagina Eindexamens 2021, waarop ze alle wijzigingen beschrijven. Hieronder een korte samenvatting:

 • Het tweede tijdvak wordt verlengd naar 10 dagen. Zo kunnen leerlingen die ziek zijn of in quarantaine zitten in het eerste tijdvak, het examen afleggen in het tweede tijdvak. Ook kunnen leerlingen 1 of meerdere vakken doorschuiven naar het tweede tijdvak, zodat voor deze vakken meer voorbereidingstijd is.
 • Alle eindexamenkandidaten krijgen een extra herkansing voor het centraal examen.
 • Leerlingen mogen 1 vak niet laten meetellen voor het bepalen van de uitslag. Dat mag geen kernvak zijn.
 • Om leerlingen extra ondersteuning te bieden bij de voorbereiding op het examen, wordt er geld vrijgemaakt voor scholen om extra begeleiding te organiseren. Daarnaast wordt per 1 maart een nieuw online platform gelanceerd waar examenlesstof wordt uitgelegd.

Nationaal Programma Onderwijs is er ook voor het hoger onderwijs

De huidige generatie leerlingen en studenten verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Daarom heeft het kabinet het Nationaal Programma Onderwijs opgesteld. Dit programma is gericht op het herstellen en ontwikkelen van het onderwijs, op het inhalen en compenseren van vertraging en op het ondersteunen van iedereen in het onderwijs die het moeilijk heeft. Hiervoor wordt 8,5 miljard euro geïnvesteerd.

Onderstaande maatregelen zijn aangekondigd als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs. Ze worden op korte termijn uitgewerkt. Als er meer informatie bekend is, wordt dit bericht bijgewerkt.

Financiële ondersteuning studenten
 • Iedereen die volgend jaar studeert en het wettelijk collegegeld betaalt, krijgt een korting van 50% op het college-, cursus- of lesgeld.
 • Studenten die het instellingscollegegeld (instellingstarief) betalen, ontvangen een vast bedrag dat ongeveer gelijk is aan de korting die de studenten krijgen bij het wettelijk collegegeld. Dit is ongeveer 1000 euro.
 • Studenten die hun recht op een aanvullende beurs of studiefinanciering dreigen te verliezen, krijgen daar een compensatie voor.
 • Studenten die vertraging oplopen, krijgen een verlenging van 12 maanden van hun studentenreisproduct. Een voorwaarde is dat je tussen maart en december 2020 minimaal één maand recht had op gratis openbaar vervoer.
Begeleiding van studenten
 • De begeleiding van studenten door docenten en studiebegeleiders wordt geïntensiveerd.
 • De begeleiding op lerarenopleidingen voor studievoortgang en voorkomen uitval wordt versterkt .
 • Praktijkleren (subsidieregeling voor stages) en stageoffensief wordt uitgebreid naar het hbo.
Streven naar fysiek onderwijs
 • Meer fysiek onderwijs is de cruciale factor voor het voorkomen van verdere vertragingen. Het kabinet bekijkt welke mogelijkheden er op korte termijn zijn om meer fysiek onderwijs mogelijk te maken in het mbo, hbo en wo.
 • In januari is gestart met een eerste pilot sneltesten. Dit wordt uitgebreid tot 8 pilots in het mbo, hbo en wo. Met deze pilots wordt gekeken hoe sneltesten en andere interventies bij kunnen dragen aan meer fysiek onderwijs op de school of instelling.
Compensatie voor meer studenten

Studenten kiezen door corona nu niet voor een tussenjaar of een wereldreis. Hierdoor zijn er veel meer studenten. Universiteiten en hogescholen worden hier vanaf komend jaar voor gecompenseerd. Ze ontvangen gezamenlijk een bedrag van 645 miljoen euro. Hierdoor kunnen er meer mensen worden aangenomen en neemt werkdruk af. Dit bedrag komt bovenop de 8,5 miljard euro voor het Nationaal Programma Onderwijs.

Categorieën
Delen via: