Corona en studiekeuze 2021 - Dit moet jij weten

Nieuws 23 dec., 2021

Auteur: Studiekeuze123 · leestijd 4 min · 15744 keer gelezen

**Dit bericht wordt geüpdatet bij nieuwe ontwikkelingen.**

Corona is nog steeds van invloed op ons leven. Ook in het (hoger) onderwijs worden maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor de mensen die bezig zijn met hun studiekeuze. In dit bericht geven we een overzicht van landelijke maatregelen of ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op jouw studiekeuze of het studentenleven in het hoger onderwijs.

Online open dagen en voorlichtingsactiviteiten

De open dagen en andere voorlichtingsactiviteiten worden nog steeds bijna allemaal online georganiseerd. Hogescholen en universiteiten doen hun best om een compleet en realistisch beeld te geven van wat je kunt verwachten als je bij hen gaat studeren. Dit doen ze op verschillende manieren, bijvoorbeeld met online rondleidingen of video's van alle opleidingen. Ook is het vaak mogelijk om met studenten, docenten, medewerkers of studieadviseurs in contact te komen, zodat je hen vragen kunt stellen. In onze landelijke Open dagen kalender hebben we de voorlichtingsactiviteiten van alle hogescholen en universiteiten voor je verzameld.

Centrale eindexamens gaan door, maar met versoepelingen

De centrale eindexamens gaan dit jaar door. Door de bijzondere situatie gaan er wel wat dingen anders dan anders. De Rijksoverheid heeft de uitgebreide pagina Eindexamens 2022, waarop ze alle wijzigingen beschrijven. Daarnaast is een toelichting voor scholen op de aangekondigde maatregelen te vinden in het Servicedocument examens 2020-2021.

Hieronder een korte samenvatting:

  • Het tweede tijdvak wordt verlengd naar 10 dagen. Zo kunnen leerlingen die ziek zijn of in quarantaine zitten in het eerste tijdvak, het examen afleggen in het tweede tijdvak. Ook kunnen leerlingen één of meerdere vakken doorschuiven naar het tweede tijdvak, zodat voor deze vakken meer voorbereidingstijd is.
  • Alle eindexamenkandidaten krijgen een extra herkansing voor het centraal examen. Zij kunnen twee vakken herkansen in plaats van één vak.
  • Er komt een derde tijdvak bij. Legt een eindexamenleerling een examen voor een vak in het eerste tijdvak af in het tweede tijdvak? Dan is een herkansing mogelijk in het derde tijdvak.

Bindend studieadvies tijdens coronacrisis

Corona en het bindend studieadvies (BSA) kunnen voor extra druk zorgen bij eerstejaarsstudenten. Daarom zijn de volgende maatregelen ingesteld voor het studiejaar 2020-2021:

  • Hogescholen geven de mogelijkheid de BSA-norm te halen in het volgend studiejaar. Dat betekent dus dat je meer tijd krijgt om het benodigde aantal studiepunten te halen. 
  • Blijkt een studie toch niet bij je te passen? Dan zetten hogescholen zich in om je zo goed mogelijk te begeleiden en te adviseren. Zo zorgen ze ervoor dat je met zo min mogelijk vertraging naar een andere opleiding kunnen overstappen.

Het is nog niet bekend welke maatregelen voor studiejaar 2021-2022 gelden.

Doorstroom van bachelor naar master

Je kunt als student naar een master doorstromen als je het bachelordiploma hebt gehaald. Maar in deze coronatijd moeten veel studenten onderdelen van de bacheloropleiding nog afronden. Geldt dit ook voor jou? Dan mag je onder voorwaarden toch starten met de masteropleiding. Dit is een tijdelijke maatregel. Voorwaarde is dat je binnen een vastgestelde periode (van maximaal 1 jaar) je bachelordiploma haalt.

Deze en andere maatregelen staan in het servicedocument voor hoger onderwijs. Het doel van de maatregelen is om de doorstroom in het onderwijs zo goed mogelijk te organiseren.

Overige maatregelen voor studenten in het hoger onderwijs

Op de website van de Rijksoverheid lees je meer over alle maatregelen rond stages, reizen en het studentenreisproduct, studieadvies en doorstroom, financiële regelingen en de regels in studentenhuizen.

Nationaal Programma Onderwijs is er ook voor het hoger onderwijs

In de aankondiging van het Nationaal Programma Onderwijs staat het volgende:

"De huidige generatie leerlingen en studenten verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Daarom heeft het kabinet besloten tot een Nationaal Programma Onderwijs. Hiervoor wordt in totaal 8,5 miljard euro geïnvesteerd. En daarnaast 645 miljoen euro structureel om de hogere studentenaantallen te compenseren. Het Nationaal Programma Onderwijs is gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, op het inhalen én compenseren van vertraging, en op het ondersteunen van iedereen in het onderwijs die het moeilijk heeft."

Lees het volledige nieuwsbericht Aankondiging Nationaal Programma Onderwijs

Er zijn allerlei maatregelen aangekondigd als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs. Die worden op korte termijn uitgewerkt. De meest actuele informatie en ontwikkelingen vind je op Rijksoverheid.nl.

Categorieën
Delen via: