Afschaffing loting vanaf studiejaar 2017-2018

dinsdag | 21 juni 2016

Vanaf het studiejaar 2017-2018 gaan hogescholen en universiteiten zelf studenten voor hun studies met numerus fixus (= studies met een beperkt aantal plaatsen) selecteren. De centrale loting via DUO wordt dan afgeschaft. Er wordt dan niet alleen maar gekeken naar je gemiddelde eindexamencijfer, maar ook naar motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. De hogeschool of universiteit mag zelf bepalen wat de selectiecriteria zijn. Op deze manier wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek terecht komt.

Maximaal 2 opleidingen met selectie

Voor het studiejaar 2017-2018 mag je je voor maximaal 2 selectiestudies aanmelden. Dat mag ook dezelfde opleiding maar dan bij verschillende onderwijsinstellingen zijn. Uitzonderingen op deze regel zijn Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie en Mondzorgkunde. Hiervoor geldt dat je maar één opleidingsplaats mag kiezen. Door de tijd (in verschillende jaren) mag je je maximaal drie keer aanmelden  voor een bepaalde numerus fixus-opleidng. De opleiding zélf kan het aantal deelnames door de tijd eventueel beperken tot twee of één keer.

Hoe vaak mag je meedoen?

Dit verschilt per opleiding. Het is maximaal 3 keer, maar het kan ook minder zijn. Heb je vóór 2017 al een keer meegeloot? Die deelname telt dan ook mee.

Aanmelden voor studiejaar 2017-2018

Vanaf 1 oktober 2016 kun je je gaan aanmelden voor een opleiding. Dit doe je via Studielink. Je moet je uiterlijk 15 januari 2017 hebben aangemeld voor een studie met numerus fixus, want daarna beginnen de onderwijsinstellingen met hun selectieprocedure. Als er minder aanmeldingen dan plaatsen zijn, vindt er geen selectieprocedure plaats.

Uitslag bekend op 15 april

De uitslag van de selectieprocedure wordt bekendgemaakt op 15 april 2017. Deze uitslag ontvang je via Studielink. Degene die voldoen aan de gestelde eisen, ontvangen een bewijs van toelating. Je dient binnen twee weken dit bewijs te accepteren, anders vervalt deze. Als je voor meerdere selectiestudies een bewijs van toelating hebt ontvangen, dan moet je een keuze maken. Ben je helaas niet geselecteerd dan is het van belang om je vóór 1 mei bij een andere studie aan te melden of een nieuw plan te bedenken, bijv. een tussenjaar.

Wat nu als ik mijn eindexamen niet haal?

Mocht je onverhoopt niet slagen voor je eindexamen dan kun je jouw deelname aan de selectieprocedure ongedaan maken. Hiervoor moet je vóór 1 september van het kalenderjaar waarin je hebt deelgenomen aan de selectieprocedure en niet bent geslaagd een verzoek indienen bij de betreffende hogeschool of universiteit.

Informatie over selectie per opleiding op Studiekeuze123

Op Studiekeuze123 vind je vanaf de start van het nieuwe schooljaar per opleiding informatie over de nieuwe selectieprocedure. Je ziet dan óf de opleiding numerus fixus met selectie heeft, wanneer je je uiterlijk moet aanmelden en hoe vaak je  mag meedoen. Ook zijn we nu bezig om van alle opleidingen met numerus fixus informatie te verzamelen over de manier waarop er geselecteerd gaat worden. Al deze informatie vind je straks terug bij de betreffende opleiding op het tabblad 'Toelating en kosten'.

Bron: DUO

Delen via:

Meer nieuws

Het selecteren van masterstudenten wordt steeds gebruikelijker.
woensdag | 8 juli 2020
Het jaarverslag geeft inzicht in de besteding van de ontvangen subsidie.