Informatie voor afnemers

Toegang HOVI aanvragen

De informatie in de HOVI database is voor iedereen beschikbaar. Toegang tot de HOVI data kunt u momenteel aanvragen via een mail naar info@hovi.nl. Zet uw contactgegevens in deze mail en geef kort aan waar u de HOVI data voor wil gebruiken.

Wanneer de aanvraag is goedgekeurd ontvangt u een API-key waarmee u toegang heeft tot de HOVI data.

De leveringsvoorwaarden zijn momenteel nog niet vastgesteld. Wanneer dit gebeurt zal u alsnog gevraagd worden deze te ondertekenen. Mocht u op dat moment, om welke reden dan ook, de gebruikersvoorwaarden niet willen of kunnen accepteren dan zijn wij gerechtigd de verleende toegang in te trekken.

Technische (API) informatie

 De API is een REST-API ( JSON) formaat. U dient uw eigen software te maken om de HOVI data set te kunnen lezen.

Op https://api.hovi.nl/hovi-api-test/ vindt u een beschrijving van het datamodel.

Op https://api.hovi.nl/api-opzet/ staan enkele richtlijnen voor ontwikkelaars.

Er is een online test tool ingericht (https://api.hovi.nl/api-opzet/) waarmee u de dataset kunt benaderen (swagger).

Informatie uit CROHO in HOVI

Voor het toevoegen van nieuwe opleidingen volgt HOVI de Studiekeuzedatabase van Studiekeuze123. Per jaar vindt er 9 keer een release plaats van de Studiekeuzedatabase, waarbij nieuwe opleidingen uit CROHO worden toegevoegd. In de releaseplanning staat per release aangegeven op welke datum Studiekeuze123 het CROHO-register downloadt. Deze opleidingen worden op de releasedatum, aan het einde van de dag, in HOVI geplaatst.

Bekijk de releaseplanning op de pagina van de Studiekeuzedatabase