Nationale Studenten Enquête

Studiekeuze123 is er voor de (aankomende) studenten om hen te helpen bij hun studiekeuze. Hiervoor maken wij ook gebruik van de huidige studenten! In de Nationale Studenten Enquête geven zij namelijk jaarlijks hun mening over hun opleiding.

Studentenoordelen via de Nationale Studenten Enquête

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks bijna alle studenten in het hoger onderwijs (ruim 700.000!) worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Dit gebeurt massaal: de respons is gemiddeld ruim 38%, wat betekent dat 1 op de 3 studenten zijn opleiding beoordeelt.

Studenten worden gevraagd een vragenlijst in te vullen en hun oordeel te geven over verschillende aspecten:

  • de inhoud van de opleiding
  • verworven vaardigheden
  • voorbereiding op de beroepsloopbaan
  • docenten
  • informatie vanuit de opleiding
  • studiefaciliteiten
  • toetsing en beoordeling
  • studieroosters
  • studielast
  • studiebegeleiding.

Deze studentenoordelen publiceren we jaarlijks bij de desbetreffende opleiding op Studiekeuze123.nl.

Button_zoek-jouw-opleiding

De Nationale Studenten Enquête: voor (aankomende) studenten!

Studentenoordelen laten zien wat de huidige studenten vinden van hun opleiding en instelling. Heel handig als je aan het zoeken bent naar een opleiding die bij jou past. Want wie kan een opleiding nu beter beoordelen dan de studenten die deze studie al volgen!

Maar de studentenoordelen worden ook gebruikt om de opleiding te verbeteren. De hogeschool of universiteit kan hierdoor namelijk goed zien waar nog verbeterpunten liggen.

Landelijke rapporten

Cover rapport NSE 2017 - klein Dit rapport geeft de resultaten van de meest recente editie (2017) en plaatst deze in een tijdreeks vanaf 2013. Een schat aan informatie is samengebracht. De resultaten, die op Studiekeuze123.nl per opleiding te zien zijn, zijn in dit rapport voor het gehele hoger onderwijs (zowel hbo als wo) bijeengebracht. In het rapport is gekeken naar voltijd studenten, aangezien dit de grootse groep is.  Wat vinden studenten bijvoorbeeld van de kwaliteit van de inhoud van de opleiding, hun docenten, de groepsgrootte of de stagebegeleiding? Aan de hand van maar liefst 18 thema’s laat dit rapport de mening van de Nederlandse student duidelijk zien. Download rapport
NSE-Een-analyse-van-alle-sectoren-2010-2014 In 2014 bestond Studiekeuze123 vijf jaar en in dat kader hebben we de resultaten van de NSE eens over een langere periode bekeken. Dit heeft geleid tot een rapport waarin wordt gekeken naar de studenttevredenheid per sector, voor zowel het hbo als het wo, gedurende 2010-2014. Download rapport

Verantwoording

De NSE valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs. Studiekeuze123 biedt objectieve en betrouwbare informatie over alle erkende opleidingen van hogescholen en universiteiten in Nederland. De NSE wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK.

Meer informatie over de NSE vind je op: www.nse.nl