Incentives

Incentives vanuit Studiekeuze123

Onder de deelnemers aan de Nationale Studenten Enquête 2019 wordt een aantal incentives verloot. De incentives voor de NSE 2019 zijn:

  • 1 x Reischeque t.w.v € 2.000,- (te besteden bij Kilroy)
  • 500 x Ticketmaster eGift Card t.w.v. €20,-

Aan het eind van het traject worden de prijswinnaars willekeurig uit het respondentenbestand getrokken en worden de studenten hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. De verloting van de prijzen vindt medio april plaats. Aan de prijswinnaars wordt toestemming gevraagd om hun naam op de website te publiceren. Dit doen we omdat we van studenten vaker de vraag krijgen of de prijzen daadwerkelijk verloot worden.

Bekijk de algemene spelvoorwaarden voor deze verloting.

Incentives vanuit de instellingen

Deelname aan de Nationale Studenten Enquête verplicht uw instelling de basisovereenkomst te tekenen. Hierin is onder andere opgenomen dat studenten alleen op neutrale wijze gestimuleerd mogen worden om de NSE in te vullen. Dit betekent ook dat het gebruik van incentives door de instelling wel is toegestaan, mits deze op een neutrale manier worden ingezet. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat u de mening van de student hiermee beïnvloedt. Zie hiervoor ook de communicatierichtlijnen. Indien uw instelling (neutrale) incentives wil inzetten, vragen wij u dit kenbaar te maken aan Studiekeuze123 via info@nse.nl. Als u zelf een extra verloting onder uw studenten wilt organiseren, dan kan dat. Ipsos kan in dat geval de prijzen voor u trekken binnen de groep studenten die hebben deelgenomen aan NSE 2019. De eenmalige kosten hiervoor bedragen €195,- (excl. btw).