Wat is HOVI

HOVI (Hoger Onderwijs Voorlichtings Informatie) voorziet in afspraken en systemen om studiekeuze-informatie op gestandaardiseerde wijze beschikbaar te stellen.

Studiekeuze-informatie wordt op verschillende manieren vanuit verschillende bronnen gepubliceerd. Zo is er informatie uit landelijke enquêtes en registers. Een ander deel van de informatie wordt door instellingen zelf beschikbaar gesteld. Dit is de informatie over de onderwijsinstelling, de opleidingen en de voorlichtingsactiviteiten. HOVI zorgt ervoor dat instellingen dit op een gestandaardiseerde en vergelijkbare manier kunnen doen.