Wat is HOVI

HOVI (Hoger Onderwijs Voorlichtings Informatie) voorziet in afspraken en systemen om studiekeuze-informatie op gestandaardiseerde wijze beschikbaar te stellen.

Studiekeuze-informatie wordt op verschillende manieren vanuit verschillende bronnen aangeleverd. Zo is er informatie uit landelijke enquêtes en registers, zoals de Nationale Studenten Enquête en CROHO. Een ander deel van de informatie wordt door onderwijsinstellingen zelf beschikbaar gesteld. Dit is informatie over de onderwijsinstelling, de opleidingen en de voorlichtingsactiviteiten. HOVI is het systeem dat ervoor zorgt dat onderwijsinstellingen dit op een gestandaardiseerde en vergelijkbare manier kunnen doen.