Wat ging eraan vooraf

De voorbereidingen voor HOVI zijn in het vroege voorjaar van 2019 gestart. Er zijn werkgroepen samengesteld om de inhoudeljke afspraken en technische eisen door te spreken.

Hodex en het Studiekeuze Webformulier werden al meer dan 10 jaar gebruik. De inhoudelijke afspraken waren verouderd, de techniek voldeed niet meer en de samengestelde infrastructuur was dermate complex dat doorontwikkeling niet mogelijk was.
Lees meer over Hodex en het Studiekeuze Webformulier

De stuurgroep HOVI heeft Studiekeuze123 daarom opdracht gegeven om de functionele en technische wensen met betrekking tot HOVI te inventariseren. In twee werkgroepen, waarin meerdere hoger onderwijsinstellingen vertegenwoordigd waren,  zijn de inhoudelijke en technische eisen die aan HOVI gesteld moeten worden vastgesteld.

Hierna heeft de stuurgroep in het najaar van 2019 aan Studiekeuze123 gevraagd een Europeese aanbesteding te starten om een leverancier te selecteren die de gewenste infrastructuur kan bouwen. Het IT-bedrijf WebHare is als meest geschikte partij uit de bus gekomen en is de opdracht gegund. Op 2 januari 2020 zijn ze gestart met het ontwikkelen en bouwen van HOVI.