Ontwikkeling

Het project HOVI richt zich op het vernieuwen van de gehele infrastructuur, gebaseerd op gemeenschappelijke afspraken. Daar horen de volgende componenten bij:

  • De HOVI-standaard. Dit is een set afspraken op basis waarvan informatie wordt verzameld en de infrastructuur wordt ingericht.
  • Een invoersysteem voor instellingen die de informatie handmatig willen invoeren en beheren.
  • Een koppelvlak voor instellingen die de informatie via een machine-machine-koppeling met eigen systemen willen onderhouden.
  • Een synchronisatietool waarmee de opleidingenset synchroon blijft met de CROHO-registratie (later koppeling met RIO).
  • Een API waarop instellingen of afnemers zelf aangesloten kunnen worden om de verzamelde informatie te publiceren.
  • Een governance-structuur waardoor HOVI ook in de toekomst in eigendom van, en onder controle blijft van de gezamenlijke instellingen.