Informatie voor onderwijsinstellingen

Instellings Contact Personen (ICP's)

Iedere onderwijsinstelling wijst een ICP aan. Deze contactpersoon fungeert als het eerste aanspreekpunt voor het HOVI-beheerteam en eigen collega’s binnen de onderwijsinstelling. De ICP ontvangt alle informatie en zorgt voor verdere verspreiding hiervan. Tevens heeft de ICP het recht om voor collega's accounts aan te maken in HOVI en kent hier rollen en rechten aan toe.

Is de contactpersoon gewijzigd? Geef dit dan door via info@hovi.nl.

Informatie uit CROHO in HOVI

Voor het toevoegen van nieuwe opleidingen volgt HOVI de Studiekeuzedatabase van Studiekeuze123. Per jaar vindt er 9 keer een release plaats van de Studiekeuzedatabase, waarbij nieuwe opleidingen uit CROHO worden toegevoegd. In de releaseplanning staat per release aangegeven op welke datum Studiekeuze123 het CROHO-register downloadt.

Bekijk de releaseplanning op de pagina van de Studiekeuzedatabase

HOVI Editor

Informatie over onderwijsinstellingen, opleidingen en voorlichtingsactiviteiten wordt door onderwijsinstellingen ingevoerd in de HOVI Editor.

Ga naar de HOVI Editor

Nieuwsbrieven

HOVI Nieuwsbrief februari 2023

HOVI Nieuwsbrief juni 2022

HOVI Nieuwsbrief november 2021

HOVI Nieuwsbrief mei 2021

HOVI Nieuwsbrief januari 2021

Documentatie

Instructievideo 2FA instellen HOVI

Notitie RIO en HOVI

Handreiking opleidings- en onderwijsbeschrijving

Overzicht HOVI-data StudyinNL - Nuffic

Overzicht HOVI-data op Studiekeuze123

HOVI toevoegingen en FAQ

Afnemers

 • Veelgestelde vragen

 • Wanneer de CROHO-opleiding alleen als Voltijd-opleiding in CROHO is verwerkt, en de inhoudelijke variant een deeltijd-afleiding is, is de gescheiden weergave logisch. Wanneer echter in CROHO de opleiding zowel in Voltijd als in Deeltijd geregistreerd is, is het logischer om deze in HOVI ook samen te nemen. Neem in dat geval de deeltijd-informatie over in de CROHO-variant en verwijder vervolgens de variant.

 • Het gebeurt met regelmaat dat bij de CROHO-opleiding via “Productnaam” een alternatieve naam wordt opgenomen. Wanneer dat gebeurt, wordt de opleiding onder die alternatieve naam getoond in de productenlijst en is die daardoor niet meteen herkenbaar als CROHO-opleiding.

  Als er verwarring is over varianten en CROHO-opleidingen binnen het productenoverzicht, gebruik dan het CROHO-nummer in de filter. De CROHO-opleiding en bijbehorende varianten staan dan netjes bij elkaar.

 • Bij de producten wordt onderscheid gemaakt tussen programs, courses en tracks.

  • Onder Programs vallen de CROHO-opleidingen en varianten hiervan. Ook joint- en double degree opleidingen horen bij de programs. In principe zijn dit dus de opleidingen die in CROHO zijn geregistreerd of volledige opleidingen die hier van zijn afgeleid en opleiden tot dezelfde degree.
  • Courses zijn wel volledige programma’s, maar dan zonder relatie met CROHO.
  • Tracks is de verzamelterm voor alle producten die binnen een programma gekozen kunnen worden, zoals minoren, specialisaties, afstudeerrichtingen en dergelijke.

  Let op: door een aantal onderwijsinstellingen wordt de term “Specialisatie” gebruikt voor wat we in HOVI “Variant” noemen. Hier moeten soms productconfiguraties worden aangepast.