Hoe is HOVI tot stand gekomen

De voorbereidingen voor HOVI zijn in het vroege voorjaar van 2019 gestart. Er zijn werkgroepen samengesteld om de inhoudelijke afspraken en technische eisen door te spreken.

Ruim tien jaar geleden besloten onderwijsinstellingen dat studiekiezers informatie moeten kunnen raadplegen die onderling makkelijk te vergelijken is. Daarom werd een standaard ontwikkeld, volgens welke onderwijsinstellingen informatie aanleveren. Dit resulteerde in de Hoger Onderwijs Data Exchange (Hodex) en het Studiekeuze Webformulier. In de loop der jaren veranderde de informatiebehoefte en voldeed de techniek niet meer. De samengestelde infrastructuur was zo complex dat doorontwikkeling niet mogelijk was. De Stuurgroep Hodex, met daarin vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen, besloot daarom tot een vernieuwing van de systemen. Dit werd HOVI (Hoger Onderwijs Voorlichtings Informatie).

Inventarisatie

De Stuurgroep Hodex werd de Stuurgroep HOVI. Zij gaf Studiekeuze123 opdracht om de functionele en technische wensen met betrekking tot HOVI te inventariseren. In twee werkgroepen, waarin meerdere hoger onderwijsinstellingen vertegenwoordigd waren, zijn de inhoudelijke en technische eisen vastgesteld waaraan HOVI moest voldoen. Zo moest het nieuwe systeem gebruiksvriendelijk en flexibel zijn, zodat beter kan worden ingesprongen op huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Aanbesteding

In het najaar van 2019 heeft de Stuurgroep aan Studiekeuze123 gevraagd een Europese aanbesteding te starten om een leverancier te selecteren die de gewenste infrastructuur kan bouwen. Het IT-bedrijf WebHare kwam als meest geschikte partij uit de bus en is de opdracht gegund. Op 2 januari 2020 zijn ze gestart met het ontwikkelen en bouwen van HOVI.

Het in gebruik nemen van HOVI

Na een aantal testfases was HOVI klaar voor gebruik. De informatie uit Hodex en het Studiekeuze Webformulier werd ingeladen in HOVI. Vanaf juli 2020 konden onderwijsinstellingen de informatie controleren en aanvullen. Op 26 augustus is HOVI opengesteld voor alle afnemers van voorlichtingsinformatie, waaronder Studiekeuze123, Nuffic en de Keuzegids. Studiekeuze123 is daarnaast, op verzoek van de Stuurgroep HOVI, verantwoordelijk voor de beheerorganisatie van HOVI.  

Documentatie

HOVI presentatie 5 maart 2020

Vraag en antwoord informatiebijeenkomst HOVI 5 maart 2020