Documentatie

Hier worden specificaties en overige documenten beschikbaar gesteld.

Notitie RIO en HOVI

Handreiking voor de opleidings- en onderwijsbeschrijving

Overzicht HOVI-data Study in Holland - Nuffic

Overzicht HOVI-data op Studiekeuze123

Beschrijving Governance HOVI

HOVI API Specificaties

Afnemers