Implementatie afnemers

Als afnemer maakt u op dit moment gebruikt van de Studiekeuzedatabase API óf haalt u informatie rechtstreeks uit Hodex. In beide gevallen krijgt u te maken met grote wijzigingen in de structuur van de aangeboden informatie.

In september 2020 schakelen alle onderwijsinstellingen over op HOVI. De informatie in Hodex wordt dan niet meer bijgewerkt. HOVI-data wordt beschikbaar gesteld op twee manieren:

  • Via Studiekeuze123 kunt u toegang krijgen tot de Studiekeuzedatabase API. Dit is nu ook al mogelijk voor de data uit Hodex en het Studiekeuze Webformulier. Via de API vindt u de instellingsinformatie geïntegreerd met data uit CROHO en andere landelijke bronnen, registers en enquêtes (waaronder de Nationale Studenten Enquête).
  • Via een REST-API wordt de HOVI-database direct ontsloten. Toegang tot deze API kunt u eveneens aanvragen via Studiekeuze123 wanneer HOVI in gebruik is genomen.

Net als nu bij de Studiekeuzedatabase API het geval is, dient straks de HOVI API te worden aangevraagd, waarbij leveringsvoorwaarden ondertekend worden. Onderwijsinstellingen hebben behoefte aan informatie over hoe en waar de informatie uit HOVI gebruikt wordt. Middels de aanvraag kan deze informatie geregistreerd worden. De leveringsvoorwaarden voor de HOVI API zullen verschillen van de leveringsvoorwaarden voor de Studiekeuzedatabase API.

Lees meer informatie over de huidige aanvraagprocedure van de Studiekeuzedatabase API.

Van Hodex naar HOVI

Om u als afnemers gelegenheid te geven uw systemen aan te passen, zal gedurende enkele maanden de Studiekeuzedatabase zowel de Hodex-data als de HOVI-data bevatten. Vanaf het moment dat de specificaties bekend zijn, kunt u al beginnen met de voorbereiding van de omzetting. Volgens de huidige planning is dat vanaf mei.

Bij de migratie wordt gewerkt met een 'freeze'-periode. De periode duurt van 1 juli 2020 tot 26 augustus 2020.

  • Vóór de freeze-periode werken de onderwijsinstellingen nog in Hodex en het Studiekeuze Webformulier. In deze periode wordt HOVI ontwikkeld en kunnen zowel instellingen als afnemers zich voorbereiden op de implementatie op basis van de beschikbare documentatie en een testomgeving.
  • Vanaf 1 juli werken onderwijsinstellingen in HOVI. Alleen bij dringende aanpassingen kan Hodex en het Studiekeuze Webformulier gebruikt worden, deze gegevens leest Studiekeuze123 nog tot 3 augustus in.
  • Tussen 3 en 26 augustus worden alle gegevens bevroren. De informatie wordt niet meer bijgewerkt door de onderwijsinstellingen, maar blijft wel gepubliceerd. Vanaf 26 augustus worden de gegevens uit HOVI beschikbaar gesteld voor afnemers.
  • Na de freeze-periode wordt de HOVI-data beschikbaar gesteld in de verschillende API’s. Voor afnemers die de eigen systemen nog niet hebben aangepast op HOVI, blijft de oude data uit Hodex en het Studiekeuze Webformulier nog even beschikbaar via de Studiekeuzedatabase. Deze data wordt niet meer bijgewerkt en op een nader te bepalen datum definitief verwijderd.