HOVI opengesteld voor afnemers

Vanaf 26 augustus 2020 is de informatie uit HOVI beschikbaar voor afnemers. De Stuurgroep HOVI heeft hiertoe besloten na een positief advies van een gebruikersoverleg van betrokken onderwijsinstellingen en een rapportage over de stand van zaken bij de afnemers Studiekeuze123 en de Nuffic. Alle betrokkenen hebben hard gewerkt om de oorspronkelijke planning te halen en zijn blij dat dit gelukt is. Het traject van de bouw en implementatie van HOVI is hiermee ten einde gekomen. Studiekeuze123 heeft het traject met veel genoegen in opdracht van de Stuurgroep uitgevoerd en richt zich nu op de rol van beheerder en afnemer van HOVI.