HOVI

Hoger Onderwijs Voorlichtings Informatie

HOVI opengesteld voor afnemers!
Vanaf 26 augustus is de informatie uit HOVI beschikbaar voor afnemers.

Wat is HOVI

HOVI (Hoger Onderwijs Voorlichtings Informatie) voorziet in afspraken en systemen om informatie over onderwijsinstellingen, opleidingen en voorlichtingsactiviteiten op gestandaardiseerde wijze beschikbaar te stellen ter ondersteuning van de studiekeuze.

Lees meer over HOVI

Planning

Interne beta release HOVI Database & Datamodel

Februari 2020

Concept API specificaties zijn opgesteld én beschikbaar op deze website.

Interne beta release HOVI Editor

Maart 2020

API specificaties zijn definitief én beschikbaar op deze website.

Externe beta release HOVI Database & Editor

April 2020

Een aantal instellingen testen HOVI.

Opleidings release HOVI

Mei 2020

HOVI is voor opleidingsdoeleinden beschikbaar in een cursus omgeving.

Acceptatie release HOVI

1 Juli 2020

Met deze release gaan de instellingen de HOVI database controleren en aanvullen. Hodex wordt niet meer ingelezen.

Productie release HOVI

26 augustus 2020

HOVI is in productie voor afnemers en is de plek waar instellingen hun voorlichtingsinformatie opslaan en beschikbaar stellen.

Deadline aanleveren informatie CROHO

Voor het toevoegen van nieuwe opleidingen volgt HOVI de Studiekeuzedatabase van Studiekeuze123. Per jaar vindt er 9 keer een release plaats van de Studiekeuzedatabase, waarbij nieuwe opleidingen uit CROHO worden toegevoegd. In de releaseplanning zijn de deadlines voor het aanleveren van informatie opgenomen. Deze deadline geldt dus ook voor wijzigingen in CROHO.

Bekijk de releaseplanning 2020 op de pagina van de Studiekeuzedatabase.

Documentatie

Op deze pagina worden de handleidingen, specificaties, presentaties en overige documenten beschikbaar gesteld.

Ontwikkeling

Het project HOVI richt zich op het vernieuwen van de gehele infrastructuur, gebaseerd op gemeenschappelijke afspraken. Daar horen de volgende componenten bij:

Implementatie onderwijsinstellingen

De voorbereidingen voor het in gebruik nemen van HOVI starten al gedurende de bouwfase. In september 2020 wordt het project afgerond. Dan nemen alle hoger onderwijsinstellingen HOVI in gebruik.

Implementatie afnemers

Op dit moment maakt u als afnemer gebruik van de Studiekeuzedatabase óf haalt u de informatie rechtstreeks uit Hodex. In beide gevallen zult u te maken krijgen met grote wijzigingen in de structuur van de aangeboden informatie.

Wat ging eraan vooraf?

De voorbereidingen voor HOVI zijn in het vroege voorjaar van 2019 gestart. Er zijn werkgroepen samengesteld om de inhoudeljke afspraken en technische eisen door te spreken.

Contact

Voor contact vult u het contactformulier in met als onderwerp HOVI.

Ga naar het contactformulier

In de pers

Deze artikelen verschenen er in de pers over HOVI.

Lees meer over de HOVI artikelen