Technisch beheer Hodex

Het technisch beheer omvat de zorg voor de technische componenten, die gebouwd zijn op basis van de Hodex-standaard en die noodzakelijk zijn voor de uitwisseling van informatie tussen aanbieders en afnemers.

De informatieketen ziet er als volgt uit:

Blok I: Verantwoordelijkheid van de ho-instellingen

Alle hoger onderwijsinstellingen vullen de informatiesystemen die aansluiten op de Hodex-standaard. Voor veel van de bij Hodex aangesloten instellingen is dat een invoersysteem dat wordt beheerd door Web-Walker. Een aantal instellingen heeft een eigen invoersysteem in gebruik. Alle overige instellingen hebben toegang tot het Studiekeuze Webformulier, dat op basis van diezelfde standaard is ingericht.

Voor de bij Hodex aangesloten instellingen geldt dat de informatie op een door henzelf beheerde plek wordt opgeslagen. De url die deze informatie bereikbaar maakt voor externen is opgesteld conform de Hodex-standaard en opgenomen in het adresboek.

Blok II: Verantwoordelijkheid voor het technisch beheer bij Studiekeuze123

Studiekeuze123 is verantwoordelijk voor het onderhoud van het adresboek, de beschikbaarheid daarvan voor externe afnemers en de overname van alle via het adresboek beschikbaar gestelde informatie in de centrale database (hier aangeduid als SKI+NSE+Hodex). Daarnaast beheert Studiekeuze123 ook het Studiekeuze Webformulier.

Het beheer houdt in dat iedere wijziging zodanig wordt verwerkt, dat alle systemen nog zonder problemen op elkaar aansluiten en de keten tussen aanbieder en afnemer niet wordt doorbroken.

Blok III: Afnemers van studiekeuze-informatie

Via de Studiekeuzedatabase stelt Studiekeuze123 de informatie beschikbaar via de eigen website Studiekeuze123.nl, aan de Nuffic via Studyfinder.nl, maar ook aan afnemers van de Studiekeuzedatabase API. Zowel Studiekeuze123 als de Nuffic hanteren hierbij eigen beslisregels. Niet alle informatie uit Hodex wordt getoond op de website. Afnemers van de Studiekeuzedatabase API hanteren eigen beslisregels. Alles in het adresboek is openbaar en kan door iedere afnemer worden gehanteerd om hodex-data uit te lezen.